Közép-európai Egyetem

Üdvözöljük a Közép-európai Egyetem magyar nyelvű honlapján!

Egyetemünk az Amerikai Egyesült Államokban és a Magyar Köztársaságban akkreditált budapesti székhelyű felsőoktatási intézmény, amely posztgraduális képzést nyújt a társadalomtudományok, a bölcsészettudományok, a közgazdaságtudomány és a jogtudomány terén. Intézményünk kiemelten foglalkozik a társadalmi változások interdiszciplináris és összehasonlító kutatásával, a nyílt társadalmakba történő átmenet modelljeinek tanulmányozásával, valamint a nem nyugati fejlődési típust követő demokráciák elemzésével. Egyetemünk nagy hangsúlyt fektet az Európai Unió intézményrendszerének és bővítési lehetőségeinek tanulmányozására is.

Intézményünk multikulturális jellegéből adódóan teret nyújt különböző, sőt néha ellentétes álláspontok találkozására, elősegítve ezzel a helyi és egyetemes érdekek, illetve a szellemi és a gyakorlati kihívások közötti határvonal és átjárhatóság elmélyült megértését. Hallgatóinknak az itt megszerzett magasszintű tudás és szakértelem lehetőséget teremt arra, hogy fontos munkaköröket töltsenek be a tudományos élet, a munkaerőpiac különböző területein. Számos nálunk végzett diák helyezkedett el nemzetközi szervezeteknél, kutatási intézetekben, ENSZ szervezeteknél, valamint az üzleti világban.

Jelenleg az öt kontinens mintegy 96-100 országában élnek egyetemünkön végzett hallgatók, közöttük miniszterek, nagykövetek, egyetemi tanárok, tudósok, kutatók, ügyvédek, emberjogi aktivisták, vállalatvezetők és menedzserek. Azt gondoljuk, hogy az itt végzett hallgatókban - az egyetem küldetésével összhangban - közös az elkötelezettség a kritikus gondolkodás és a társadalmi felelősségvállalás iránt.

További angol nyelvű információ: http://www.ceu.hu

Rektori köszöntő: http://www.ceu.hu/about/rector

Az egyetem története és küldetése: http://www.ceu.hu/about/open-society-mission