CEU - Egy magyar egyetem

March 29, 2017

26 éves budapesti fennállása alatt a CEU a világ egyik legjobb bölcsész- és társadalomtudományi posztgraduális egyetemévé vált. Programjainak nagy részét a világ legjobb 200 képzése között tartják nyilván, s vannak olyan területek is, melyekben a legjobb 50 között van az egyetem. Ezek az eredmények növelik a magyar felsőoktatás tekintélyét, és hozzájárulnak ahhoz, hogy Budapest a kulturális és intellektuális élet egyik nemzetközi központjává váljon.

A CEU egy független, autonóm, a magyar törvényeket betartó, a Kuratóriuma és a Szenátusa által irányított intézmény. Rektorát a Kuratórium választja és Magyarország Köztársasági Elnöke bízza meg. Az egyetem missziója kizárólag akadémiai jellegű: a tudás és a szabad vizsgálódás értékeinek megismertetése a diákokkal, és olyan kutatások támogatása, melyek segítik a társadalmi problémák megoldását. 2017-ben New York Állam Oktatási Hivatala, valamint a Middle States Commission on Higher Education jóváhagyta, hogy a CEU oktatási helyszínt hozzon létre a New York államban működő Bard College-on. Az egyenlőtlenségek vizsgálata témakörben oklevelet nyújtó képzést indított New York Állam Oktatási Hivatala regisztrálta. A jövőben a CEU további oktatási tevékenységeket kínál majd az amerikai oktatási helyszínen.

Tudományos elsimertség | A CEU-t a világ 100 legjobb egyeteme között tartják számon politika, szociálpolitika, szociológia, történelem és filozófia tárgyakban.

Magyar és nemzetközi | A CEU két intézményi vezetője magyar: a társadalom- és bölcsészettudományokért felelős, valamint a magyar ügyekért felelős rektorhelyettes. Vezető oktatói karának jelentős része magyar, majdnem 100 fő az oktatói karból magyar származású, továbbá az egyetem több mint 300 magyar diákot oktat évente, akik szinte mindannyian ösztöndíjban részesülnek az egyemtől. A CEU-n több mint 400 magyar alkalmazott dolgozik. Az egyetem rektora teljes jogú tagja a Magyar Rektori Konferenciának (MRK). A CEU aktívan részt vesz az MRK különböző bizottságainak munkájában, és alapító tagja a közelmúltban létrejött MRK Magánegyetemi Tagozatának.

Együttműködés a magyar egyetemekkel | A CEU szoros kapcsolatot ápol magyar egyetemekkel. Az egyetemközi kapcsolatok keretében a CEU doktoranduszai angol nyelvű kurzusokat tanítanak számos magyar egyetemen. Ezt lehetővé tevő együttműködési megállapodása van az egyetemnek például a Debreceni Egyetemmel, a Pécsi Tudományegyetemmel, a Budapesti Corvinus Egyetemmel, a Budapesti Gazdasági Egyetemmel, és az ELTE-vel.

Három évvel ezelőtt a CEU pénzügyi alapot hozott létre a magyar akadémiai partnerekkel közös konferenciák, workshopok, szemináriumok támogatására. Ebből az évi 30.000 Eurós alapból kizárólag érdemi magyar részvétellel megvalósuló tudományos rendezvények támogathatók. A Debreceni Egyetem, a Budapesti Corvinus Egyetem és a Magyar Tudományos Akadémia is részesült már ebből az alapból. Több együttműködési megállapodás (Corvinus, ELTE) ösztönzi a közös kutatást és kínál gyakornoki lehetőségeket a diákoknak.

A CEU a Károli Gáspár Református Egyetemmel közösen alapítványt hozott létre, mely a népirtások elleni fellépések hatékonyságát erősíti. A CEU-nak megállapodása van az Andrássy Egyetemmel is, amely elősegíti a diákok egyetemek közötti mobilitását.

A CEU-nak sikerült több tucat, a világ legjelentősebb egyetemein végzett és évek óta külföldön dolgozó magyar kutatót visszacsábítani Budapestre. Jelenleg a CEU oktatói karának több mint harminc százaléka magyar, és jelentős részük csak azért dolgozik itthon, mert a CEU keretein belül egyben az amerikai oktatási rendszerhez is kapcsolódni tud.

A magyar egyetemekkel létrejött tanszéki szintű kapcsolatok is jelentősek. A CEU Középkortudományi tanszéke az ELTE Bölcsészkarával együttműködésben, az ELTE Múzeum körúti épületében középkortörténeti szakkönyvtárat működtet.

A CEU oktatói tanítanak budapesti szakkollégiumokban, Rajkos és Széchenyis diákjai kollégiumi költségeit fedezi az egyetem. A magyar egyetemek szakkollégiumainak diákjai számára az egyetem lehetővé teszi, hogy a CEU-n ingyenesen részt vehessenek rövid kurzusokon, összesen 4 ECTS kredit értékben.

A CEU oktatói a Doctoral Support Program keretében tandíjmentes konzultációs lehetőséget nyújtanak más egyetemek doktoranduszainak diplomamunkájuk elkészítéséhez. Számos CEU-s oktató vállal más magyar egyetemeken is témavezetést.

A CEU Budapest szívében | Az egyetem évente több mint 600 nyilvános eseményre (kulturális rendezvényre, előadásra, koncertre, és filmvetítésre) várja az érdeklődőket, és egyre nagyobb mértékben biztosít angol nyelvű eseményeihez tolmácsolást. Az egyetem épületének bizonyos részei egész évben nyitva állnak a nagyközönség számára.

A CEU örömmel osztja meg új könyvtárát a magyar tudományos közösséggel, mind személyes-, mind könyvtárközi kölcsönzés céljára. 2017-ben több mint 1.100 magyar, túlnyomórészt oktatási intézményekből érkező külsős kapott könyvtártagságot, hogy a könyvtárat kutatási célból használhassa. A CEU Könyvtár 117 magyar könyvtárral működik együtt, több mint 1.000 könyvet, cikket és folyóirati cikket kértek ki a felhasználók a könyvtárközi kölcsönzés lehetőségét kihasználva. A CEU-ELTE közös középkori könyvtára továbbra is sikeres együttműködés a két egyetem között, amely a könyvtári anyagok megosztásán túl oktatói együttműködéseket is inspirál.

A CEU hozzájárulása a magyar gazdasághoz | A különböző adók, járulékok és szolgáltatási díjak kifizetése révén az egyetem évente több mint 8 milliárd forinttal járul hozzá a magyar gazdasághoz. A nemzetgazdaság haszna ennél jóval nagyobb, hiszen az elmúlt években több mint 15.000 külföldi töltött el éveket Magyarországon CEU-s diákként vagy kutatóként, a rendes akadémiai év alatt érkező, vagy a CEU Nyári Egyetemére érkező vendégelőadókat nem is említve.

Pályázatok és együttműködések | A CEU a legsikeresebb magyar egyetem a European Research Council (ERC) ösztöndíjainak elnyerésében. Mintegy 9 milliárd forintot folyik be az országba évente ezeken a csatornákon keresztül. Az egyetem kutatói együtt dolgoznak a Szent István Egyetem, a Corvinus Egyetem, és sok más magyar egyetem professzoraival különböző kutatási projektekben.

Az egyetemen folyó kutatások a hazai cégeket és kormányzati szerveket is szolgálják. A CEU Üzleti Innovációs Laboratóriuma (CEU InnovationsLab) és a Közpolitikai Laboratóriuma (CEU Public Policy Lab) kimondottan azért jöttek létre, hogy a kormányzati és üzleti partnerek valós kérdéseinek megoldásában nyújtsanak segítséget. 2017 márciusában a magyar kormány hivatalosan is elismerte a CEU Üzleti Innovációs Laboratóriumának pozitív szerepét a start-up vállalkozások támogatásában.

A 2017-es Közép-európai Startup Dijátadón a CEU Üzleti Innovációs Laboratóriuma elnyerte Magyarország Legjobb Fejlesztő- és Inkubátora (Best Accelerator and Incubator) címet, valamint az egyetlen egyetemi inkubátor volt, amelyik Közép-Európa legjobbjának címéért versenyezhetett. Szintén 2017-ben, a Forbes a CEU négy fintech startupjából hármat Magyarország 20 legígéretesebbének választott. 

Az AbsoRice startup a Nemzetgazdasági Minisztériumtól megkapta a Hónap Innovációs Startup diját. A Nemzetközi Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal és az MTA Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya rendszeresen támaszkodik a CEU kutatásmenedzsmentjére. Júniusban egy, a “COST Action: Jó példák a kutatásmenedzsmentben” által finanszírozott közös tréninget rendeztek Budapesten fiatal kutatók számára. A CEU a közelmúltban a Rényi Intézettel közösen adott be egy nagyszabású kutatástámogatási pályázatot. Az egyetem kutatástámogatási részlege tréningeket tart a magyar egyetemek kutatási és nemzetközi kapcsolatok osztályán, illetve Erasmus irodáiban dolgozó kollégáknak.

Társadalmi felelősségvállalás | A társadalmi felelősségvállalás szerepe kulcsfontosságú a CEU nyitott társadalmakért vállalt missziójában. A CEU diákjai, oktatóiés munkavállalói aktív kapcsolatban állnak tágabb közösségükkel magánéletükben és munkájuk során is: megosztják tudásukat és szakértelmüket, valamint különböző akadémiai partnerekkel működnek együtt a köz-, a magán-, és a nonprofit szektorokban. A CEU összes társadalmi felelősségvállalásra irányuló programjának az a célja, hogy a tágabb budapesti közösség, illetve Magyarország javát szolgálja.

A CEU több mint egy évtizede aktív szerepet vállal a romák felsőoktatási részvételének támogatásában. A CEU Roma Tanulmányok Programja a Roma identitás, társadalmi igazságosság és szakpolitikák megvitatásába, valamint interdiszciplináris tudásteremtésbe von be tudósokat, szakpolitikusokat és aktivistákat. A program interdiszciplináris kurzusai, melyeket a CEU összes diákja látogathat, felkészítik a tehetséges roma diákokat a felsőfokú oktatásra.

Budapesten és vidéken a CEU oktatói és diákjai korrepetálással, mentorálással, és egyéb oktatási tevékenységgel segítenek alsó- és középiskolás diákoknak – például matematikából, angolból, és környezetvédelemből. A CEU diákjai egyre erőteljesebben kapcsolódnak be a hazai egyetemi diákélet körforgásába. Az egyetem részt vesz a magyarországi egyetemek egyik legfontosabb diáksport-rendezvényén, az Antall József Tudásközpont által szervezett Dunai Regattán.

Az egyetem közössége jótékonysági akciók sorát szervezi minden évben, elsősorban a hajléktalanok támogatására. A téli időszakban a CEU meleg ételt biztosít egy budapesti hajléktalan szálló részére. Az egyetem minden évben bútorokat, számítógépeket, könyveket, és más használati tárgyakat adományoz jótékony szervezeteknek, iskoláknak, gyermekotthonoknak és civil szervezeteknek. A CEU közösség tagjai rendszeresen vesznek részt különböző önkéntes akciókban.