CEU - Egy magyar egyetem

March 29, 2017

25 éves budapesti fennállása alatt a CEU a világ egyik legjobb bölcsész- és társadalomtudományi posztgraduális egyetemévé vált. Programjainak nagy részét a legjobb 200 képzés között tartják nyilván, s vannak olyan területek is, melyekben a legjobb 50 között van az egyetem. Ezek az eredmények növelik a magyar felsőoktatás tekintélyét, és hozzájárulnak ahhoz, hogy Budapest a kulturális és intellektuális élet nemzetközi központjává váljon.

A CEU egy független, autonóm, a magyar törvényeket betartó, az Igazgatótanácsa és a Szenátusa által irányított intézmény. Rektorát az Igazgatótanács választja és Magyarország Köztársasági Elnöke bízza meg. Az egyetem missziója kizárólag akadémiai jellegű: a tudás és a szabad vizsgálódás értékeinek megismertetése a diákokkal és olyan kutatások támogatása, melyek segítik a társadalmi problémák megoldását. Magyarországon kívül az egyetem nem folytat oktatási tevékenységet és otthona kizárólag Budapest.

Magyar és nemzetközi 
 A CEU nemzetközi magánegyetemként büszke amerikai és magyar akkreditációjára és arra, hogy mindig is integráns része volt a magyar felsőoktatási közéletnek. Jelenleg az egyetem fokozott figyelmet fordít magyarországi beágyazottságának erősítésére, a magyar társadalom számára nyújtott szolgáltatások bővítésére. 2016 szeptemberében új rektorának beiktatásakor a korábbiaknál is erőteljesebben kifejeződött az egyetem magyar azonosságtudata: a résztvevőket magyar nyelvű beszéd köszöntötte, egy magyar diák József Attila Dunánál című versét szavalta, és az eseményt a Corvinus Egyetem kórusa zárta Kodály Esti Dalával.

A CEU magyar jellegét nem csupán szimbólumok és gesztusok jelzik. Magyar két intézményi vezetője, a Társadalomtudományi és Bölcsészettudományi és a Magyar Ügyekkel Foglalkozó Prorektor. Tanári karának jelentős része magyar, és az egyetem kb. 400 magyar diákot oktat, kiknek jelentős része ösztöndíjat kap az egyemtől. 600 magyar alkalmazott is dolgozik az egyetemen. Az egyetem rektora teljes jogú tagja a Magyar Rektori Konferenciának. Az CEU aktívan részt vesz az MRK különböző bizottságainak munkájában, alapító tagja a közelmúltban létrejött MRK Magánegyetemi Tagozatának.

Együttműködés a magyar egyetemekkel
A CEU-nak szoros kapcsolatai vannak a magyar egyetemekkel. Az egyetemközi kapcsolatok keretében a CEU doktoranduszai angol nyelvű kurzusokat tanítanak számos magyar egyetemen. Ezt lehetővé tevő együttműködési megállapodása van az egyetemnek például a Debreceni Egyetemmel, a Pécsi Tudományegyetemmel, a Budapesti Gazdasági Egyetemmel és az ELTE Társadalomtudományi Karával. A CEU külön pénzügyi alapot hozott létre a magyar akadémiai partnerekkel közös konferenciák, workshopok, szemináriumok támogatására, mely alapból kizárólag érdemi magyar részvétellel megvalósuló tudományos rendezvények támogathatóak. (Az elmúlt években például a Debreceni Egyetemmel, a Corvinus Egyetemmel és a Magyar Tudományos Akadémiával együttműködve zajlott ilyen esemény.) Több olyan együttműködési megállapodás is létre jött magyarországi egyetemekkel (így például a Corvinus Egyetemmel és az ELTE-vel), melyek ösztönzik a közös kutatásokat és gyakornoki lehetőségeket kínálnak a diákoknak.

A CEU a Károli Gáspár Református Egyetemmel közösen alapítványt hozott létre, mely a népirtások elleni fellépések hatékonyságát erősíti. Megállapodása van az Andrássy Egyetemmel is, mely elősegíti a diákok mozgását az egyetemek között.

A CEU-nak sikerült több tucat, a világ legjelentősebb egyetemein végzett és évek óta külföldön dolgozó magyar kutatót Budapestre csábítani. A tanárok kb. negyven százaléka magyar, és jelentős részük csak azért dolgozik itthon, mert a CEU keretein belül egyben az amerikai oktatási rendszerhez is kapcsolódni tud.

A tanszéki szintű kapcsolatok is jelentősek. A CEU matematikai tanszéke a Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Intézetével közösen kínál mester- és doktori-szintű képzést, diplomát. A Középkor-tudományi Tanszék pedig az ELTE Bölcsészkarával együttműködésben, az ELTE Múzeum körúti épületében középkor-történeti szakkönyvtárat működtet.

A CEU tanárai tanítanak a budapesti szakkollégiumokban, Rajk-os és Széchenyi-s diákjai kollégiumi költségeit fedezi az egyetem. A magyar egyetemek szakkollégiumainak felsőbb évfolyamos diákjai számára az egyetem lehetővé teszi, hogy ingyenesen részt vehessenek rövid kurzusokon.

A CEU oktatói, a Doctoral Support Program keretében tandíjmentes konzultációs lehetőséget nyújtanak más egyetemek doktoranduszainak a diplomamunka elkészítéséhez. Az egyetem diákjai és professzorai többféle formában tutorálást, mentorálást és egyéb tanulást támogató foglalkozásokat tartanak általános és középiskolákban az országban több helyen.

A CEU Budapest szívében
 Az egyetem számos magyar kulturális rendezvények, előadásnak, koncertnek filmvetítésnek ad helyszínt. Az új campus és az egyetem nyilvános eseményei szabadon látogathatóak az érdeklődök számára. A nyilvános angol nyelvű előadások egyre nagyobb részéhez biztosít a CEU tolmácsolási lehetőséget.

A CEU egyedülálló könyvtári szolgáltatásait sok helyi lakos veszi igénybe, és – megállapodások alapján – más magyar egyetemek oktatói, diákjai is használhatják.

A CEU hozzájárulása a magyar gazdasághoz
A különböző adók, járulékok és szolgáltatási díjak kifizetése révén az egyetem évente mintegy 10 milliárd forinttal járul hozzá a magyar gazdasághoz. A nemzetgazdaság haszna ennél jóval nagyobb, hiszen az elmúlt években több mint tízezer külföldi töltött el éveket Magyarországon CEU-diákként, és minden évben sok száz kutató érkezik hosszabb-rövidebb időre a CEU-ra.

Pályázatok és együttműködések
A CEU a legsikeresebb magyar egyetem a European Research Council ösztöndíjainak számát tekintve. Ezeken a csatornákon mintegy 9 milliárd forintot folyik be az országba évente. Az egyetem kutatói együtt dolgoznak a Szent István Egyetem, a Corvinus Egyetem, és sok más magyar egyetem professzoraival különböző kutatási projektekben.

Az egyetemen folyó kutatások a hazai cégeket és kormányzati szerveket is szolgálják. Az Üzleti Innovációs Laboratórium vagy a Közpolitikai Laboratórium kimondottan azért jöttek létre, hogy a kormányzati és üzleti partnerek valós kérdéseinek megoldásában nyújtsanak segítséget. 2017 márciusában a magyar kormány hivatalosan is elismerte az Üzleti Innovációs Laboratórium pozitív szerepét a start-up vállalkozások támogatásában.

Társadalmi felelősségvállalás
Hogy erősítse a környezete számára nyújtott szolgáltatások körét az egyetem 2016 elején Társadalmi Felelősségvállalás Irodát hozott létre. Az iroda legutóbbi tevékenysége egy magyar nagyvállalat megbízásából készített felmérés volt a magyarországi fiatalok munkavállalását támogató és akadályozó tényezőkről. A Science Shopon keresztül a CEU megosztja a kutatási kapacitását a magyar non-profit szervezetekkel, közösségi csoportokkal. A mechanizmus lehetővé teszi, hogy a szervezetek saját kutatási igényükkel keressék meg az egyetemet. A Science Shop-ot a Budapesti Corvinus Egyetem Vállalkozástudományi Karával szoros együttműködésben működteti a CEU.

A Nemzetközi Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal és az MTA Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya rendszeresen támaszkodik a CEU kutatásmenedzsmentjére. Az egyetem kutatástámogatási részlege tréningeket tart a magyar egyetemek kutatási és nemzetközi kapcsolatok osztályán ill. Erasmus irodáiban dolgozó kollegáknak.
A CEU a Roma Egyetemi Felkészítő Programon keresztül kiemelten támogatja roma fiatalok egyetemi tanulmányait és tudományos életbe való bekapcsolódását.

Az egyetem közössége jótékonysági akciók sorát szervezi minden évben, elsősorban a hajléktalanok támogatására. A téli időszakban heti rendszerességgel 80 adag főtt ételt biztosít a CEU egy budapesti hajléktalan szálló részére. Minden évben az egyetem bútorokat, számítógépeket, stb., valamint a közösség által gyűjtött javakat (pl. tartós élelmiszer, ruha, játék, könyvek, stb.) adományoz budapesti és magyarországi szervezeteknek, iskoláknak és más intézményeknek.

A CEU diákjai egyre erőteljesebben kapcsolódnak be a hazai egyetemi diákélet körforgásába. 2016 óta az egyetem részt a magyarországi egyetemek egyik kiemelkedő közös diáksport-rendezvényén, az Antall József Tudásközpont által szervezett Dunai Regattán.