A CEU válasza a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény tervezett módositására

Budapest, 2017. március 28 – A Közép-európai Egyetem (CEU) tiltakozik a mai napon az Országgyűlésnek benyújtott nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. számú törvény tervezett módosítása ellen. Alapos jogi elemzés után a CEU azt a következtetést vonta le, hogy a javaslatban lévő változtatások ellehetetlenítenék az Egyetem további működését Budapesten, a városban, amely a CEU-nak immár 25 éve ad otthont. A CEU teljes mértékben a magyar jogszabályoknak megfelelően működik. A tervezett jogszabályt diszkriminatívnak tartjuk, mivel közvetlenül a CEU-t veszi célkeresztbe. A CEU arra kéri a kormányt, hogy vesse el a törvénymódosítási javaslatot és folytasson párbeszédet egy olyan megoldás érdekében, mely lehetővé teszi, hogy az Egyetem, mint szabad és független nemzetközi posztgraduális intézmény folytathassa tevékenységét Budapesten.      

“Bármilyen jogszabály változás, amely a CEU-t magyarországi működésének megszüntetésére kényszerítené, károsítaná a magyar tudományos életet, valamint negatívan befolyásolná a Magyar Kormány kapcsolatát szomszédaival, EU-s partnereivel és az Amerikai Egyesült Államokkal.” – jelentette ki a CEU elnök-rektora, Michael Ignatieff. “Felszólítom a Kormányt, hogy folytasson tárgyalásokat velünk annak érdekében, hogy olyan kielégítő megoldást találjunk, amely lehetővé teszi a CEU számára, hogy továbbra is Budapesten folytathassa tevékenységét, és fenntarthassa a működéséhez szükséges alapvető akadémiai szabadságát.”

2004-ben Magyarország és New York Állam Kormánya között létrejött nyilatkozat támogatta a CEU azon célját, hogy az amerikai egyetemi státusz megőrzésével egyidejűleg, magyarországi akkreditációt szerezzen. A nyilatkozat aláírását követően életbe lépő 2004. évi LXI. törvény létrehozta Magyarországon a Közép-európai Egyetemet (KEE). A KEE mint magyar entitás megalapítása lehetővé tette 10 mester- és doktori program indítását. A CEU/KEE egy egyetemként működik, egy egyetemi campussal Budapesten. A CEU/KEE kettős identitása lehetővé teszi, hogy az Egyetem a magyar és az amerikai jogszabályi előírásoknak eleget téve, Magyarországon és Amerikában is akkreditált képzéseket nyújtson. Ez egy bevett modell. A CEU egyike azon számos, az Amerikai Egyesült Államokban akkreditált nemzetközi egyetemeknek, melyek nem nyújtanak felsőoktatási képzést az Amerikai Egyesült Államokban.  

A módosítás továbbá megkövetelné a CEU-tól, hogy egy újabb egyetemi campust létesítsen New York államban. A CEU számára ilyen kötelezettség előírása semmilyen oktatási előnnyel nem járna, azonban szükségtelen pénzügyi és humán-erőforrás költségeket generálna.  

A tervezett törvénymódosításnak az az egyetemünket leginkább diszkrimináló rendelkezése, amely a továbbiakban lehetetlenné tenné a magyar egyetemek számára (így tehát a KEE számára), hogy nem európai egyetemek számára (így a CEU számára) programokat és képzéseket nyújtsanak. A CEU/KEE működése azon a jelenleg hatályban lévő jogszabályon alapul, mely lehetővé teszi, hogy az OECD országok (beleértve az Egyesült Államok) programjai és képzései magyar intézményeken keresztül működhessenek Magyarországon. Helytelen lenne, ha az 1996 óta OECD-tag Magyarország megkülönböztetést alkalmazna egy másik OECD tagországgal szemben.

A tervezett módosítás diszkriminatív voltának másik példája azon rendelkezés eltörlése, amely jelenleg lehetővé teszi a nem EU-s országokból érkező akadémiai munkavállalóknak, hogy munkavállalási engedély nélkül dolgozhassanak a KEE-ben. A változás további, szükségtelen akadályt gördít majd az alkalmazottak felvétele elé. Tekintettel arra, hogy Magyarországon a KEE foglalkoztat nagy számban nem EU-s országból származó oktatókat, a tervezett módosítás egyértelműen hátrányos helyzetbe hozza az egyetemet.

A tervezett módosítás lehetetlenné tenné azt is, hogy az amerikai akkreditáltságú CEU a jelenlegi “Central European University” néven folytassa programjait, hacsak a “Közép-európai Egyetem” (KEE), a magyar entitás, meg nem változtatja a nevét. Ez azt jelentené, hogy valamelyik egységnek meg kellene változtatnia az általuk negyed évszázada használt nevet.

A CEU 2016-ban ünnepelte 25. évfordulóját. Nincs más kívánsága, csak hogy Budapesten maradjon. A CEU mélyen beágyazódott a magyar tudományos életbe, szorosan együttműködve számos kiváló magyar akadémiai intézménnyel - az ELTE-től a Magyar Tudományos Akadémiáig - kutatási projektekben, az oktatás- és tudásmegosztás terén, valamint a diákmobilitás támogatásában. A CEU-n tanuló, évente mintegy 1.500 diák legnagyobb csoportját a magyarok alkotják. A CEU-s tanárok és munkavállalók többsége magyar származású. A CEU a munkavállalói után megfizetett adók, a társadalombiztosítási járulékok és egészségügyi hozzájárulások, valamint a helyi beszállítók szolgáltatásaiért fizetett összegek révén járul hozzá a magyar gazdasághoz.

A CEU magánegyetem, független intézmény. Számos társadalomtudományban és humán tárgyban nyújtott képzésünket a világ legjobb 200, 100, és néhányat a világ első 50 helyére rangsorolják. A CEU oktatói rendkívül sikeresek az Európai Unió Kutatási Ösztöndíjainak és más nemzetközi pályázatok elnyerésében. 2011 és 2016 között a CEU csaknem 7 millió eurót nyert az Európai Kutatási Bizottság (European Research Council - ERC) pályázatán; 2017 és 2022 között pedig várhatóan közel 15 millió eurót fog Magyarországra hozni az ERC-től. A CEU-nak olyan hírneve van, amelyre minden magyar méltán büszke lehet. Sok magyar professzort alkalmazunk, és több jelentős magyar tudóst vonzottunk vissza külföldről Magyarországra, munkavállalóink többsége magyar, valamint a diákok közül a magyar hallgatók képezik a legnépesebb közönséget.

Büszkék vagyunk hírnevünkre, valamint az elmúlt 25 év során a magyar tudományos élethez tett hozzájárulásunkra, és határozottan megvédjük eredményeinket bárkivel szemben, aki becsmérlően nyilatkozik a munkánkról a magyar nyilvánosságban. Az egyetem, melynek 8 mester-, és 2 doktori programja akkreditált Magyarországon, mélyen beágyazódott a magyar tudományos és társadalmi életbe. Több, mint 600 magyar munkavállalót foglalkoztat, és átlagosan 400 magyar diákot tanít évente.

Ez csak néhány példa arra, hogyan gazdagítja a CEU Magyarországot és a világot. Egy olyan szabályozás, amely megnehezítené a CEU magyarországi működését, lerombolná az évek során az egyetemünket a magyar intézményekhez kapcsoló együttműködési hálózatot, valamint rontaná Magyarországnak, mint az innováció, az akadémiai kiválóság és a tudományos kutatás egyik központjának a hírnevét.   

A CEU sajtótájékoztatót tart a témával kapcsolatban március 29-én, szerdán 2 órakor.

Rüll Ildikó | sajtóreferens                                                                                                      

Tel.: (06-1) 327-3800 / mobil: 06-30-2588-626

E-mail:rulli@ceu.edu