Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai és Történettudományok Osztálya Supports CEU

A Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai és Történettudományok Osztálya aggodalommal kíséri figyelemmel azokat a törekvéseket, melyek indokolatlan követelményeket támasztva tennék lehetetlenné az egyik kiváló magyarországi felsőoktatási intézmény, a Közép-Európai Egyetem további működését. Az Osztály álláspontja szerint bármely egyetem megítélésében az ott folyó oktatási és tudományos tevékenység minőségének mérlegelése az irányadó, a felsőoktatási intézmények működésének kereteket adó szabályozásoknak pedig ezen oktatási és tudományos tevékenység eredményességét kell szolgálniuk, s nem politikai célokat.