Kungl. Vitterhetsakademien Supports CEU

Vi vill härmed uttrycka vårt stöd för lärosäten som Central European University (CEU), som alltsedan grundandet år 1991 väsentligen bidragit till det goda vetenskapliga samtalet och den avancerade interdisciplinära forskningen i Ungern.