Az ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskolája a CEU mellett áll

"Az ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskolájának programvezetői szolidaritást vállalnak a CEU-val, a  magyar  felsőoktatási  struktúrába  szervesen  illeszkedő,  kiváló  eredményeket  felmutató,  kooperatív szellemiségű,   a    hazai   és    nemzetközi    tudományosság    magas    színvonalú    teljesítményeinek elkötelezett,  és  azokat  folyamatosan  gyarapító  egyetemmel.  Úgy  gondoljuk,  hogy  ami  a  CEU-val történik, azt egyben minden magyar egyetem saját sorsaként élheti meg, ahogyan ez fordítva is igaz: bármely más Magyarországon működő egyetem oktatási és kutatási szabadságának kérdése az egész magyar  felsőoktatás  működését  érinti.  A  magyar egyetemeken  szakmájukat  művelő  tudományos közösségeknek  közös  ügye  az  egyetemi  autonómia  megőrzése  az  oktatás  és  kutatás  megfelelő színvonalának garantálása érdekében."

A teljes levél az alábbi linken olvasható.

Attachment: