Central European Labour Studies Institute Supports CEU

Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce zamestnáva alebo zamestnával viacero absolventiek a absolventov Stredoeurópskej univerzity. Ďalší absolventi CEU na CELSI pôsobia alebo pôsobili ako Research Fellows, Research Affiliates, stážisti, alebo s nimi CELSI spolupracuje alebo spolupracovalo na rôznych výskumných projektoch. Vedenie CELSI si vysoko váži ich nenahraditeľný prínos pre inštitút. Navrhovaná legislatíva bezprostredne ohrozuje akademické slobody v Maďarsku a vytvára precedens ohrozujúci celú akademickú obec v Maďarsku, ako aj za jeho hranicami.