ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Supports CEU

Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium tanáraiként csatlakozunk a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanárainak alábbi nyilatkozatához: "Mélységes megdöbbenéssel értesültünk arról, hogy 2017. április 4-én a magyar parlament elfogadta azt a törvénymódosítást, amelynek célja a Közép-európai Egyetem (CEU) ellehetetlenítése. Történt mindez egy megmagyarázhatatlan gyorsított eljárás, utólagos törvénykezés keretében, hazai és nemzetközi kutatók, tudósok, oktatók, hallgatók, illetve intézmények által kifejezett fenntartások ellenére. Általános és középiskolai tanárként sem tehetünk mást, mint hogy hiszünk a tanítás és a tanulás, a gondolkodás és a véleménynyilvánítás szabadságában, a párbeszéd lehetőségében, mindenekelőtt pedig abban, hogy az oktatás nem válhat a politika eszközévé. Az oktatás célja a diákok autonómiára nevelése, valamint a jövő generációk tanulási lehetőségeinek biztosítása, nem pedig felszámolása. Az egyetemi autonómia korlátozását célzó bárminemű szándék elfogadhatatlan, és félelmetes precedenst teremthet. Arra kérjük Áder János köztársasági elnök urat, hogy ne írja alá a vonatkozó törvénymódosítást."

Attachment: