Professors of ELTE Department of Philosophy Support CEU

Az ELTE Filozófia Intézetének a CEU Filozófia Tanszéke kiemelten fontos partnere. Oktatóink évtizedek óta számos területen szorosan együttműködnek: közös kutatási projektumokban vesznek részt, rendszeresen látogatják egymás rendezvényeit, közösen hívnak meg külföldi vendégelőadókat, fogadják kurzusaikon a partnerintézmény hallgatóit. Végzett hallgatóink közül sokan a CEU-n folytatják tanulmányaikat. A CEU mindezeken felül hazánk és a tágabb régió kiemelkedően jelentős képzési intézménye, melynek nemzetközi elismertsége a magyar tudományos és szellemi élet fontos támasza. Ha a CEU a törvénymódosítás következtében a továbbiakban nem folytathatná tevékenységét Magyarországon, ez beláthatatlan veszteséget jelentene mind intézetünknek, mind pedig a magyar tudományos élet és felsőoktatás egészének.