Program Leaders of ELTE Department of Literature Doctoral School Support CEU

Az ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskolájának programvezetői szolidaritást vállalnak a CEU-val, a magyar felsőoktatási struktúrába szervesen illeszkedő, kiváló eredményeket felmutató, kooperatív szellemiségű, a hazai és nemzetközi tudományosság magas színvonalú teljesítményeinek elkötelezett, és azokat folyamatosan gyarapító egyetemmel. Úgy gondoljuk, hogy ami a CEU-val történik, azt egyben minden magyar egyetem saját sorsaként élheti meg, ahogyan ez fordítva is igaz: bármely más Magyarországon működő egyetem oktatási és kutatási szabadságának kérdése az egész magyar felsőoktatás működését érinti. A magyar egyetemeken szakmájukat művelő tudományos közösségeknek közös ügye az egyetemi autonómia megőrzése az oktatás és kutatás megfelelő színvonalának garantálása érdekében.