Aczél Petra és Maurizio Pirro nyerték el a CEU kiváló oktatásért járó európai díját

Budapest, 2017. szeptember 15. –Aczél Petra, a Budapesti Corvinus Egyetem Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézetének vezetője; és Maurizio Pirro, a Bari Aldo Moro Egyetem Német irodalom tanszékének docense kapta meg idén a Közép-európai Egyetem (CEU) bölcsészet- és társadalomtudományok kiváló oktatásáért járó európai díját. A díj célja, hogy támogassa és elismerje a legmagasabb színvonalú oktatói munkát az Európai Felsőoktatási Térségben (European Higher Education Area - EHEA).

Az idén hatodik alkalommal átnyújtott díjat Liviu Matei, a CEU rektorhelyettese és oktatója alapította és a CEU Oktatási és Tanulási Központja (Center for Teaching and Learning - CTL) felügyeli. Aczél és Pirro mindketten megkapták a díjjal járó 5.000 eurós Diener-díjat is. A díjazottak a CEU 2017-18-as tanévnyitó ünnepségén, szeptember 15-én vették át a díjat.

#

Aczél Petra a retorikai elmélet vezető kutatója, hat könyv és több mint 100 tudományos cikk szerzője. Többek közt az újmédia-retorika és kommunikáció különböző aspektusait oktatja, kurzusokat tart például az újmédia globális kontextusáról, kommunikációelméletből, szervezeti kommunikációból, médiaretorikából és kultúraközi kommunikációból is. Munkáját számos díjjal és elismeréssel jutalmazták. 2015-ben megkapta a Kenneth Rice Díjat, 2012-ben pedig az Év oktatója volt a Budapesti Corvinus Egyetemen.

A díjat odaítélő bizottságra mély benyomást tett egyrészt az a rendkívüli elhivatottság és odaadás, amivel Aczél Petra a diákok fejlődését támogatja, másrészt az oktatóként és kutatóként is tanúsított kiválósága és kezdeményező hozzáállása. Külön kiemelték a retorikai elmélet és gyakorlat, illetve az újmédia-retorika és a kommunikáció oktatásában bevezetett újításait. A bizottság tagjai - mind pedagógiai szempontból, mind a naprakész tudományos eredmények oktatásba integrálásának szempontjából - a kutatásvezérelt oktatás kiemelkedő példájaként értékelték munkáját. A hallgatók felé mutatott odaadását a bizottság részére megküldött támogató levelek is tanúsítják.

„Aczél Petra számomra nem csak a legfantasztikusabb tanár és vezető, akivel valaha találkoztam, de nagyrabecsült felettes és kolléga is” - mondta egy volt diákja és jelenlegi kollégája a Budapesti Corvinus Egyetemen. „A kiváló oktatás, az alapos felkészültség, az igényesség, a kitartás, a folyamatos önfejlesztés, a kemény és alapos munka, és a hivatástudat példaképe. Olyan tanár, aki nem csak elősegíti diákjai előremenetelét, de hatása egy egész életre meghatározó számukra.”

Aczél Petra az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen szerzett magyar szakos diplomát, majd ugyanitt doktorált retorikából. 

Maurizio Pirro német irodalmat oktat, illetve haladó kurzusokat tart a klasszikus és a kortárs német színház- és filmművészetről. Kutatásaiért számos elismerést és díjat kapott.


Ignatieff és Maurizio Pirro, az olasz Bari Egyetem professzora. Kép: CEU/Képszerkesztőség, Adrián Zoltán.

Maurizio Pirro az alap- és mesterképzésekben is bevezette a német szemináriumi modell főbb elemeit, a diákok előremenetelét és a kritikai vizsgálat elvét előtérbe helyezve. Javaslata szerint a diákok oktatásuk három éve alatt a német irodalmi kánon 18., 19. és 20. századi szövegeire egyaránt egy évet szánnak. Ez, mint egyik jeles korábbi kollégája írta, megfelelő alapot teremtett a diákok számára a mesterképzés monografikus kurzusainak sikeres elvégzéséhez:

„Az új kurzusrendszerre való áttérés komoly haszonnal járt a diákok számára. Az évek során megmutatkozott, hogy alaposabban megismerik a tárgyat, és könnyebben látják át az összefüggéseket, amit a töredékes ismeret nem tenne lehetővé.”

A díjat odaítélő bizottságra mély benyomást tett, hogy Maurizio Pirro egyaránt odafigyel a diákok iskolai és iskolán kívüli fejlődésére; és hogy a tanulásban diákközpontú megközelítést alkalmazott. Hallgatói vizuális portfólióval mutatták be, hogy milyen jelentős hatással volt tudásukra, felfogásukra, önálló gondolkodásukra oktatói tevékenysége. A bizottság örömmel ítélte a díjat egy olyan tudósnak, aki a tanítás és tanulás iránti mély odaadása mellett a kiváló oktatói és kiemelkedő kutatói pálya ritka egységét testesíti meg.

Maurizio Pirro a Bari Aldo Moro Egyetemen diplomázott irodalom szakon, doktori fokozatát pedig a Páviai Egyetemen szerezte német nyelv- és irodalomból.

 #

A Diener-díj a Steven és Linda Diener által Ilona Diener emlékére felajánlott nagylelkű adománynak köszönhetően jött létre. A díjról és a korábbi díjazottakról bővebben: http://ctl.ceu.edu/teaching-award

A Közép-európai Egyetem (CEU) idén szeptemberben 27. tanévét kezdi meg. A több mint 700 új diák, akik több, mint 90 országból érkeztek. Az egyetemen jelenleg közel 120 országból majdnem 1.500 diák tanul. A CEU-nak közel 14.000 végzett hallgatója van.