Baj-e, ha Orbán Viktor populista? Jimmy Carter is annak nevezte magát

Hangzatos retorikájukkal szemben nem erősítik, sokkal inkább veszélyt jelentenek a közvetlen demokráciára a ma különösen a jobboldalon egyre nagyobb teret nyerő populista politikusok.
Ahány ház, annyiféle populizmus – tartják a kérdéssel foglalkozó kutatók. Megkülönböztetnek gazdasági és szociális vagy éppen politikai populizmust, de a megnyilvánulási forma is lehet demokratikus, autoriter vagy diktatórikus. Éppen e miatt a cseppfolyóssága miatt a populisták lehetnek baloldaliak vagy jobboldaliak, akár szélsőbal vagy szélsőjobb oldalon is. [...]
Teljesen nyilvánvaló az is, hogy elitellenessége csak a korábbi elitre vonatkozik, s minden erejével Orbán-kompatibilis elit kialakításán dolgozik. Enyedi Zsolt szociológus, a CEU rektorhelyettese az Orbán-féle politikát paternalista populizmusnak nevezte, mert Orbán zárójelbe tette a képviseleti demokrácia intézményeit, s nem a közvetlen demokrácia, hanem a saját karizmatikus, személyfüggő hatalmát állította helyébe. A nép nevében tehát még nagyobb, korlátozás nélküli hatalmat összpontosít a kezében, s lényegében népakaratként adja el az általa kigondolt politikai irányt. [...]