Georgina Blakeley, az Open University tanára nyerte el a CEU kiváló oktatásért járó európai díját

Budapest, 2019. június 20. — Dr. Georgina Blakeley, az Egyesült Királyságban található Open University (OU) oktatási igazgatója, és az iskola igazgatóhelyettese (Director of Teaching and Deputy Head of School) nyerte el idén a bölcsészet- és társadalomtudományok kiváló oktatásáért járó európai díjat (CEU European Award for Excellence in Teaching in the Social Sciences and Humanities).

A díjat a Közép-európai Egyetem (CEU) rektorhelyettese, Liviu Matei alapította 2011-ben, az egyetem fennállásának 20. évfordulóján. A díjat, amely az intézményen belül, és azon túl is kifejezi a CEU minőségi oktatás melletti elkötelezettségét, az egyetem Oktatási és Tanulási Központja (CEU Center for Teaching and Learning) kezeli. A díjat, amivel együtt jár az 5.000 eurós Diener-díj is, a CEU elnök-rektora, Michael Ignatieff adja majd át a díjazottnak ősszel, az egyetem évnyitó ünnepségén.

„A tanításért érzett szenvedélyem mindig is arra irányult, hogy szélesebb körben elérhető legyen a felsőoktatás” – mondta munkásságáról Georgina Blakeley. 2006-ban csatlakozott az Open University-hez, mert vonzotta, hogy “a társadalmi igazságosság előmozdítását tekintik küldetésnek, és az a cél, hogy társadalmi háttértől függetlenül mindenkinek szabad hozzáférést biztosítsanak a tanuláshoz”.

A fennállásának 50. évfordulóját idén ünneplő Open University büszkélkedhet a legtöbb hallgatóval az Egyesült Királyságban. Az egyetem egyedi a felsőoktatási intézmények között abban, hogy kifejezetten támogatja a részidős hallgatók távoktatását, függetlenül a hallgatók hátterétől és korábbi iskolai végzettségétől. 

Az OU oktatási egységeinek kettős feladata van: az egyetem virtuális tanulási környezetének megfelelő tananyagokat kell készíteniük, illetve közvetlen, személyes és online kapcsolatot kell tartaniuk a hallgatókkal. “Dr. Blakeley mindkét területen kiemelkedő és vezető szerepet töltött be. Egyetemi vezetőként egyaránt iránymutató tevékenységet végzett az oktatási modulok fejlesztésében, inspiráló oktatóként pedig kitartott a tanítás és a diákokkal való közvetlen kapcsolat mellett. Nem ismerek Georginához hasonló kollégát, aki ilyen kiválóan teljesített volna” - írta pályázati ajánlásában Michael Pryke, az OU Politikai, Filozófiai, Gazdaságtani, Fejlesztési és Földrajzi Iskolájának vezetője.

A Blakeley által fejlesztett két, alapszintű interdiszciplináris társadalomtudományi kurzuson évente körülbelül 6.000 diák tanul. A kurzusok nem csak átformálták a tanulási élményt, hanem kijelölték az utat az egyetem többi képzése számára is. Blakeley innovatív megközelítése megmutatkozott a távoktatásban részt vevő diákoknak szervezett népszerű online tevékenységekben, illetve az eredeti animációs sorozatokban, amelyeken a hallgatókat arra biztatták, gondolkodjanak úgy, mint egy társadalomtudós -, valamint a tanítási elemzésekben, amik révén a diákok jobban teljesíthettek az online oktatási környezetben.

Blakeley pedagógiai megközelítésének része, hogy azon a tudásszinten kezdi a tanítást, ahol a diákok állnak, így keltve fel kíváncsiságukat és erősítve önbizalmukat. Annak ellenére, hogy az OU-n betöltött munkaköre nem járt tanítási kötelezettséggel, Blakeley négy éven keresztül dolgozott docensként, hogy folyamatosan figyelemmel kísérhesse és értékelhesse hogyan boldogulnak a diákok az általa fejlesztett tananyagokkal. “Bár ez túlmutatott a tudományos feladataimon, szakmai fejlődésemhez elengedhetetlennek tartottam, hogy meghallgassam a diákok véleményét. Sokat tanultam az OU-s diákok oktatásából, mindenekelőtt azt, hogy soha ne vonjak le elhamarkodott következtetéseket a hallgatók előzetes tudására vonatkozóan, és hogy azon a tudásszinten kezdjem a tanítást, amelyen a diák éppen áll.”

Marvin Lazerson, a díjat elbíráló testület elnöke elismerően beszélt arról, hogy Blakeley összetett gondolatokat lenyűgöző oktatási módszerekkel köt össze úgy, hogy az világszerte visszhangot kelt.

„Nagy megtiszteltetés számomra ez a díj, és nem azért, mert elismerték a munkámat, hanem elsősorban azért, mert ezzel az Open University abbéli törekvéseit is elismerték, hogy függetlenül attól, hogy valaki milyen háttérből jön, mindenki számára biztosítsa a tanulás lehetőségét. Ilyen értelemben a díjat minden kollégámmal és diákunkkal közösen kaptuk. Különösen hálás vagyok azoknak a diákoknak, akik jelöltek a díjra” - mondta Blakeley.

Az Ilona Diener emlékét őrző Diener-díj Steven és Linda Diener nagylelkű felajánlása nyomán jöhetett létre. A díjról és a korábbi kitüntetettetekről az alábbi linken talál további információkat: http://ctl.ceu.edu/news/recipients-european-award-excellence-teaching.