Shalini Randeria professzort választották a CEU 6. elnök-rektorának

2021. június 21., Bécs – A CEU Kuratóriuma a mai napon bejelentette, hogy Shalini Randeria professzort nevezték ki a CEU 6. elnök-rektorának. Randeria lesz az egyetem harminc éves történetének első női elnök-rektora. 

A kinevezéshez vezető kiválasztási folyamatban az erre a célra a kuratórium, az oktatói kar és a munkavállók tagjaiból felállt testület vett részt, amely munkája során az Egyetem szenátusával konzultált. 

Az amerikai születésű indiai antropológus, Shalini Randeria professzor mögött kiemelkedő tudományos karrier áll. Randeria a bécsi Humántudományi Intézet (Institute for Human Sciences - IWM) rektora, a genfi Nemzetközi és Fejlesztési Tanulmányok Intézetének (Graduate Institute of International and Development Studies - IHEID) szociálantropológia és szociológia professzora, és az IHEID Albert Hirschman Demokrácia Központjának (Albert Hirschman Centre on Democracy) igazgatója. Randeria, aki korábban a CEU Kuratóriumának tagja volt, számos tanulmány szerzője a globalizáció, a jog, az állam és a társadalmi mozgalmak antropológiájának témájában. Kiválóan beszél németül. 

„A CEU joggal vár sokat következő elnök-rektorától: bölcsességet, intelligenciát, bátorságot, energiát és a legmagasabb szintű egyetemi vezetést. Randeriát a kuratórium tagjaként ismerhettem meg, biztosan állíthatom, hogy a legmagasabb elvárásainknak is megfelel.” – üdvözölte Randeria kinevezését Leon Botstein, a CEU kuratóriumának elnöke. 

A júliusban leköszönő Michael Ignatieff rektorságát méltatva Botstein elmondta, hogy „vezetésével a CEU megvédte akadémiai szabadságát, erősítette a kiemelkedő oktatás és kutatás iránti elkötelezettségét, tovább növelte az Egyetem elismertségét, és biztos helyzetet teremtett a CEU-nak Bécsben.” 

„Olyan jelöltet kerestünk, aki páratlan intellektuális és vezetői képességekkel, diplomáciai érzékékkel és globális perspektívával vezeti sikerre az Egyetemet történetének következő fejezete során. Shalini Randeria erős jelöltjeink közül is kiemelkedett. Ezúton is szeretném megköszönni a rektor keresésére felállított testület velem együtt dolgozó tagjainak alapos és kemény munkáját és bölcs döntését.” – mondta Alexander Soros, a testület elnöke. 

„Nincs kétségem afelől, hogy Randeria vezetése olyan fényes jövőt ígér a CEU-nak, amelyet ez a közösség megérdemel.” – mondta Michael Ignatieff

„Nagy megtiszteltetésnek veszem a kinevezésem. Nagyon várom, hogy része lehessek ennek a közösségnek, és együtt dolgozhassak az egyetem oktatóival, munkavállalóival, diákjaival, és a világ minden táján megtalálható öregdiákjaival és barátaival a CEU misszióján, és azon, hogy az Egyetem új otthont kapjon Bécsben, abban a városban, ahol olyan lelkes fogadtatásra talált.” – mondta Randeria professzor

Háttérinformáció:

A CEU a világ egyik legnemzetközibb egyeteme, diákjai közel 100 országból, oktatói több mint 50 országból érkeznek. A CEU alapítói missziójával összhangban az Egyetem elismert központja a korunk legfontosabb gazdasági, társadalmi, politikai és környezeti kihívásaival kapcsolatos kutatásoknak. A nyílt és demokratikus társadalmak építését támogató szellemi műhely.  

A CEU-t az Egyesült Államokban, Ausztriában és Magyarországon akkreditálták, egyetemi alap-, mester-, és doktori képzést biztosít a társadalom- és bölcsészettudományok, a jog, menedzsment és a közpolitika területén. A Közép-Európa szívében található budapesti és bécsi kampusza egyedi fókuszt ad a CEU tudományos és intellektuális vizsgálódásának. Az egyetem a régió történelmi, kulturális és társadalmi sokszínűségének összehasonlító tanulmányozását vegyíti a jó kormányzás, a fenntartható fejlődés és a társadalmi átalakulás globális szemszögből történő kutatásával. Diákjait arra ösztönzi, hogy kreatívan és függetlenül gondolkozzanak, tanuljanak élethosszig, és legyenek aktív állampolgárok.