Hallgatói juttatások

A Közép-Európai Egyetem célja, hogy azon diákok, akik kimagasló képességeik alapján a felvételi követelményeknek megfelelnek, anyagi lehetőségeiktől függetlenül tanulhassanak egyetemünkön. Számos támogatási (ösztöndíj) csomagot biztosítunk a diákok részére, ezzel hozzájárulva az egyetemünkön töltött időszak kiadásaihoz. Diákjaink jelentős hányada részesül így támogatásban.

A különböző támogatási formák (ösztöndíj csomagok) a tanulmányok teljeskörű finanszírozásától a tandíjmentesség lehetőségén át, a szállás illetve orvosi ellátás biztosításáig terjednek. Egyetemünkön számos lehetőség kínálkozik kutatói ösztöndíjak és támogatások elnyerésére, amely szerves része intézményünk tehetséggondozásra irányuló törekvéseinek.

A tanulmányi előmenetel további elismeréseként az egyetem tanszékei külső finanszírozású ösztöndíjakat is kínálnak. Ezek részben a végzett diákok felajánlásaiból, valamint privát illetve kormányzati, alapítványi és vállalati forrásokból származnak.

Azon diákoknak, akik igénybe kívánják venni az egyetem által kínált hallgatói juttatás valamely formáját, az on-line jelentkezéskor az erre vonatkozó "Financial Aid" szakaszt is ki kell tölteniük, megjelölve a kért támogatást. (CEU online application form)

További angol nyelvű információ.