Közép-európai Egyetem

Üdvözöljük a Közép-európai Egyetem magyar nyelvű honlapján!

Egyetemünk az Amerikai Egyesült Államokban és Magyarországon akkreditált budapesti székhelyű felsőoktatási intézmény, amely posztgraduális képzést nyújt a társadalomtudományok, a bölcsészettudományok, a közgazdaságtudomány és a jogtudomány terén. Intézményünk kiemelten foglalkozik a társadalmi változások interdiszciplináris és összehasonlító kutatásával, a nyílt társadalmakba történő átmenet modelljeinek tanulmányozásával, valamint a nem nyugati fejlődési típust követő demokráciák elemzésével. 

Intézményünk multikulturális jellegéből adódóan teret nyújt különböző, sőt néha ellentétes álláspontok találkozására, elősegítve ezzel a helyi és egyetemes érdekek, illetve a szellemi és a gyakorlati kihívások közötti határvonal és átjárhatóság elmélyült megértését. Hallgatóinknak az itt megszerzett magasszintű tudás és szakértelem lehetőséget teremt arra, hogy fontos munkaköröket töltsenek be a tudományos élet, a munkaerőpiac különböző területein. Számos nálunk végzett diák helyezkedett el nemzetközi szervezeteknél, kutatási intézetekben, ENSZ szervezeteknél, valamint az üzleti világban.

Jelenleg az öt kontinens mintegy 96-100 országában élnek egyetemünkön végzett hallgatók, közöttük miniszterek, nagykövetek, egyetemi tanárok, tudósok, kutatók, ügyvédek, emberjogi aktivisták, vállalatvezetők és menedzserek. Azt gondoljuk, hogy az itt végzett hallgatókban - az egyetem küldetésével összhangban - közös az elkötelezettség a kritikus gondolkodás és a társadalmi felelősségvállalás iránt.

További angol nyelvű információ: http://www.ceu.edu

Rektori köszöntő: http://www.ceu.edu/about/rector

Az egyetem története és küldetése: http://www.ceu.edu/about/open-society-mission