A Közép-európai Egyetemről

Üdvözöljük a Central European University magyar nyelvű honlapján! 

Egyetemünk az Amerikai Egyesült Államokban, Magyarországon és Ausztriában felsőoktatási tevékenységet végző New York állambeli, budapesti és bécsi központú felsőoktatási intézmény. Az Egyetem Budapesten csak posztgraduális, New York államban és Bécsben posztgraduális és graduális képzéseket is nyújt 1500 hallgatójának a társadalomtudományok, a bölcsészettudományok, a közgazdaságtudomány, a jogtudomány, valamint a hálózati- és kognitív tudományok terén. Az Egyetem nemzetközileg elismert tudományos műhely.

Egyetemünk multikulturális jellegéből adódóan teret nyújt különböző, sőt néha ellentétes álláspontok találkozására, elősegítve ezzel a helyi és egyetemes érdekek, illetve az eltérő szellemi és a gyakorlati megközelítések közötti határvonal és átjárhatóság elmélyült megértését.

Jelenleg öt kontinens mintegy 130 országában élnek Egyetemünkön végzett hallgatók, közöttük miniszterek, nagykövetek, egyetemi tanárok, tudósok, kutatók, ügyvédek, emberjogi aktivisták, vállalatvezetők és menedzserek. Azt gondoljuk, hogy az itt végzett hallgatókban - az Egyetem küldetésével összhangban - közös az elkötelezettség a kritikus gondolkodás és a társadalmi felelősségvállalás iránt.    

A CEU az Egyesült Államokban

Az Egyesült Államokban a 24306 szám alatt nyilvántartásba vett The Central European University (székhelye: 10019 New York, West 57th street 224) felsőoktatási tevékenységét a Manor Gate House-ban (az Annandale Road, Annandale-on-Hudson NY, 12504 USA cím alatt) végzi. A The Central European University akkreditációját a Middle States Commission on Higher Education felsőoktatási akkreditáló szervezet bocsátotta ki. 

A CEU Magyarországon

Magyarországon a CEU két intézménye is jelen van: 1) A The Central European University (magyarországi címe: 1051 Budapest, Nádor utca 9.) az Oktatási Hivatal engedélyével Magyarországon elismert, külföldi felsőoktatási intézményként működik Magyarországon, bár az úgynevezett „LEX CEU” (a 2017. évi XXV. törvény) értelmében 2019. január 1-től nem vehetett fel hallgatókat. A The Central European University képzésein részt vevő hallgatók amerikai diplomát kapnak. 2) A Közép-európai Egyetem (székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 9., nyilvántartási száma: FI 27861) magyar egyetem, amelynek hallgatói magyar felsőoktatási diplomát kapnak.   

Bár a The Central European University 1995 óta engedéllyel működött felsőoktatási intézményként Magyarországon, a LEX CEU miatt a 2020-2021-es tanévtől kezdve nem indíthatott az Egyesült Államokban akkreditált oktatási programokat Budapesten, mivel a magyar kormány nem kötött nemzetközi szerződést New York állammal, ami a The Central European University amerikai otthona.

Ezért 2020-tól kezdődően a The Central European University az oktatási programjainak legnagyobb részét Bécsbe kényszerült áthelyezni.

Az Európai Unió Bíróságának 2020. október 6-án született ítélete megállapította, hogy a LEX CEU sérti a WTO/TRIPS megállapodást, a szolgáltatásnyújtás szabadságát és az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglalt, a tudományos élet szabadságára, a felsőoktatási intézmények alapításának szabadságára és a vállalkozás szabadságára vonatkozó rendelkezéseket is. A fentiek miatt egyrészt a LEX CEU-t Magyarországnak módosítania kell, másrészt a LEX CEU rendelkezései nem alkalmazhatóak.

Egyetemünk könyvtára, nyári egyeteme, a CEU Demokrácia Intézet, a CEU Bioetikai és Jogi Központja, a CEU Felsőfokú Tanulmányok Intézete (Institute for Advanced Study), a Vera és Donald Blinken Nyílt Társadalom Archívum (OSA), továbbá kutatási és nyilvános programjainak egy része továbbra is Budapesten működik. A budapesti kampuszon folytatódik a roma diákok egyetemi előkészítője; a nagyközönség számára nyitott, magyar nyelvű, Bibó Istvánról elnevezett Bibó István Szabadegyetem kurzusai; és a nagy sikerű, szintén magyar nyelvű és a nagyközönség által látogatható Határtalan Tudás előadássorozat. Az ugyancsak az egyetemen működő InnovationsLab friss vállalkozásokat segít komplex mentorálási programjával. Az Egyetem továbbra is együttműködik más magyar egyetemekkel, tudományos intézményekkel, szakkollégiumokkal, a fővárosi önkormányzattal és civil szervezetekkel.

Intézményünk kritikus és multikulturális jellegéből adódóan teret nyújt különböző álláspontok találkozására, elősegítve ezzel a helyi és egyetemes érdekek, illetve az eltérő szellemi és a gyakorlati megközelítések közötti határvonal és átjárhatóság megértését. Jelenleg az öt kontinens mintegy 100 országában élnek egyetemünkön végzett hallgatók, közöttük miniszterek, nagykövetek, egyetemi tanárok, tudósok, kutatók, ügyvédek, emberjogi aktivisták, vállalatvezetők és menedzserek. Az itt végzett hallgatókban - az egyetem küldetésével összhangban - közös az elkötelezettség a kritikus gondolkodás és a társadalmi felelősségvállalás iránt. 

További angol nyelvű információ: http://www.ceu.edu

A CEU budapesti működése (2022. február 1.)

Szükséges világossá tenni, mit jelent az, hogy a Közép-európai Egyetem továbbra is tevékenyen jelen van és továbbra is jelen kíván lenni a budapesti tudományos, szellemi és kulturális életben.

Mivel a CEU nem folytathat tovább diplomát adó oktatási tevékenységet Magyarországon, oktatási tevékenységét (diplomát adó kurzusait) Bécsbe költöztette. Az Egyetem vezetése úgy döntött, hogy nem adja el, nem adja fel újonnan felépített kampuszát Budapesten és továbbra is teszi, amit a jogi környezet megenged számára. Megmaradt intézményi struktúráinak köszönhetően helyet ad magyar és nemzetközi társintézményekkel közös kutatási tevékenységnek, civil és kulturális programoknak.

A CEU magyarországi oktatási tevékenységének ellehetetlenítése példa nélkül áll a II. világháború utáni európai történelemben. A gondolat-, szólás- és oktatási szabadság semmibevétele azóta elérte a magyar akadémiai és egyetemi világ számos más intézményét. Azok a tízezrek, akik 2017-2018-ban bátran és nyíltan kiálltak a CEU mellett – bár akkor talán még nem sejtették – saját szabadságuk védelmében is vállaltak szolidaritást a Közép-európai Egyetemmel. A CEU nem adhat többé diplomát Magyarországon, de nem hagyja el azt a helyet, ahol az Egyetem létrejött: amíg teheti, kapuja nyitva áll mindenki előtt, akinek fontos a gondolat és szólás szabadsága, a félelem nélküli egyenes beszéd. Bővebben: https://www.ceu.edu/article/2022-02-01/ceu-kozlemenye-budapesti-mukodeserol

A CEU Ausztriában

Ausztriában a CEU Central European University Private University (székhelye: 1100 Bécs, Quellenstrasse 51., Ausztria, nyilvántartási száma: FN502313 x) működik. A CEU Central European University Private University Ausztriában osztrák diplomát ad.

További német nyelvű információ: https://www.ceu.edu/ceupu/fakten