Kritikus gondolkodás

Egyetemünkön 13 tanszék és számos kutatóközpont működik, amelyek a társadalomtudományok, a bölcsészettudományok, a gazdaság- és üzleti tudományok, a jogtudomány és a közpolitika területére összpontosítanak. Az Egyetem ugyanakkor kiemelt figyelmet fordít olyan új tudományterületekre, mint például a kognitív tudományok és a hálózattudomány. Képzéseinek jelentős része a releváns nemzetközi egyetemi ranglisták élvonalában szerepel.

 

Vezető európai intézményekkel együttműködve Egyetemünk négy, egyenként négy féléves Erasmus Mundus mesterképzést kínál: a közpolitika, a környezetvédelmi tanulmányok és környezetvédelmi szakpolitika-menedzsment, a társadalmi nemek tudománya (gender studies) és a történettudomány területén. Az Európai Bizottság által támogatott, rendkívül népszerű és nagy presztízsű ösztöndíjprogram a világ minden tájáról vonzza a legkiválóbb hallgatókat, és erősíti a globális és európai tudományos együttműködéseket.

 

Egyetemünk különleges profilja annak köszönhető, hogy az Egyetem kezdettől fogva ötvözi a legnemesebb amerikai egyetemi tradíciókat a térség szellemi hagyományaival. Ez az egyedi látásmód különösen alkalmassá teszi az Egyetemet arra, hogy a világ sokszínű etnikai, vallási, kulturális, történelmi és filozófiai dimenzióit kutassa.

 

Egyetemünk nemzetközi tanári karának tagjai több mint 30 országból származnak, és a világ vezető egyetemein szerezték diplomáikat. A nagynevű, tapasztalt kutatók és a tehetséges, ifjú tudósok egyaránt vonzónak találják az Egyetem oktatási színvonalát, társadalmi elhivatottságát, valamint elkötelezettségét az intellektuális kockázatvállalás és az új tudás keresése mellett. Az oktatók és a hallgatók aránya egyetemünkön kiemelkedően jó, hét diák jut egy oktatóra. Csaknem 200 állandó és 170 vendégtanár segíti a hallgatókat, hogy jól hasznosíthassák a gondolatok, a szakértelem és a tanítási stílusok eme bőségét és sokszínűségét. Oktatóinkat arra ösztönözzük, hogy idejük jelentős részét kutatással töltsék, így számos világszínvonalú kutatás folyik az egyetem saját kutatóközpontjaiban. Hallgatóink számos kiváló vendégprofesszorral kerülhetnek kapcsolatba, akik a világ más élvonalbeli intézményeiből érkeznek, hogy egy-egy előadást vagy kurzust tartsanak egyetemünkön.

 

Az Egyetemen, szem előtt tartva a 21. század követelményeit, a tudományos alaposság együtt jár a valóság problémáinak interdiszciplináris megközelítéssel. Egyetemünk működési elve a nyílt társadalmak értékeinek tisztelete és a kritikus, reflektív gondolkodás elősegítése.