Kritikus gondolkodás

Egyetemünkön 13 tanszék és számos kutatóközpont működik, amelyek a társadalomtudományok, a bölcsészettudományok, az üzleti tudományok, a jogtudomány és a közpolitika területére összpontosítanak. A CEU család legifjabb tagja a Közpolitikai Iskola, amely a 2013/14-es tanévben indította első évfolyamát.

Az egyetem számos oktatási programjával, többek között politológiai, filozófiai és szociológiai képzésével vívott ki elismerést világszerte. Ugyanakkor kiemelt figyelmet fordít olyan új tudományterületekre, mint pl. a kognitív tudományok és a hálózattudomány (network science). Képzéseink jelentős része a releváns egyetemi ranglisták élvonalában szerepel.

Vezető európai intézményekkel együttműködve a CEU három, egyenként négy féléves Erasmus Mundus mesterképzést kínál: a közpolitika, a környezetvédelmi tanulmányok és környezetvédelmi szakpolitika-menedzsment, valamint a társadalmi nemek tudománya (gender studies) területén. Az Európai Bizottság által támogatott, rendkívül népszerű és nagy presztízsű ösztöndíjprogram a világ minden tájáról vonzza a legkiválóbb hallgatókat, és erősíti a globális és európai tudományos együttműködéseket.

A CEU különleges profilja annak köszönhető, hogy az egyetem kezdettől fogva ötvözi a legnemesebb amerikai egyetemi tradíciókat a térség szellemi hagyományaival. Ez az egyedi látásmód különösen alkalmassá teszi a CEU-t arra, hogy a világ sokszínű etnikai, vallási, kulturális, történelmi és filozófiai dimenzióit kutassa.

A CEU nemzetközi tanári karának tagjai több mint 30 országból származnak, és a világ vezető egyetemein szerezték diplomáikat. A nagynevű, tapasztalt kutatók és a tehetséges, ifjú tudósok egyaránt vonzónak találják a CEU oktatási színvonalát, társadalmi elhivatottságát valamint elkötelezettségét az intellektuális kockázatvállalás és az új tudás keresése mellett. Az oktatók és a hallgatók aránya egyetemünkön kiemelkedően jó, hét diák jut egy oktatóra. Csaknem 200 állandó és 170 vendégprofesszor, illetve oktató segíti a hallgatókat, hogy jól hasznosíthassák a gondolatok, a szakértelem és a tanítási stílusok eme bőségét és sokszínűségét. Oktatóinkat arra ösztönözzük, hogy idejük felét kutatással töltsék, így számos világszínvonalú kutatás folyik az egyetem saját kutatóközpontjaiban. Hallgatóink számos kiváló vendégprofesszorral kerülhetnek kapcsolatba, akik a világ más élvonalbeli intézményeiből érkeznek, hogy egy-egy előadást vagy kurzust tartsanak egyetemünkön.

A CEU-n, szem előtt tartva a 21. század követelményeit, a tudományos szigor együtt jár a valóság problémáinak interdiszciplináris megközelítéssel. A CEU irányelve a nyílt társadalmak értékeinek tisztelete és a kritikus, reflektív gondolkodás elősegítése.