A CEU küldetése és történelme

A CEU küldetése: a nyílt társadalom

A Közép-európai Egyetem (CEU) mester- és doktori képzéseket kínáló, a társadalmilag és erkölcsileg felelős intellektuális vizsgálódást szolgáló, haladó szellemiségű kutatási és oktatási intézmény. Egyedülálló oktatási programja a nagy amerikai egyetemek tudományos tradícióira, a legnemesebb közép-európai szellemi hagyományokra, tanári karának és hallgatóinak nemzetközi sokszínűségére, a társadalom elhivatott szolgálatára, valamint a zárt, kommunista örökség átalakítása során felhalmozott tudományos és szakpolitikai eredményekre épül.

Egyetemünk a nyílt társadalom értékeinek és az önvizsgálaton alapuló kritikus gondolkodásmódnak az elhivatott támogatója. Kiválóságra törekszünk a tudás megszerzésében, létrehozásában és átadásában. Eltökélten kutatjuk az új ismereteket a bölcsészet, a társadalomtudományok, a jogtudomány és az üzleti tudományok területén, kiemelt figyelmet szentelve a gyakorlati alkalmazhatóságnak és a közpolitikai következményeknek.

A CEU új modellt testesít meg a nemzetközi oktatásban: lehetővé teszi napjaink gazdasági, társadalmi és politikai problémáinak tanulmányozását és egyúttal támaszt kínál az emberi jogokat és méltóságot tiszteletben tartó, nyílt és demokratikus társadalmak építéséhez.

A CEU története

1989-ben értelmiségiek egy csoportja – javarészt a diktatúraellenes demokratikus ellenzék kiemelkedő tagjai – egy olyan nemzetközi egyetemet álmodott meg, amely megkönnyíti a demokratikus átmenetet Közép- és Kelet-Európában, illetve a volt Szovjetunióban. Köztük volt Soros György is, a magyar származású amerikai pénzügyi szakember és filantrópus, aki két évvel később megalapította a Közép-Európai Egyetemet.

Soros György - a terv élére állva - úgy vélte, hogy a nyílt társadalmak csak akkor virágozhatnak, ha olyanok töltenek be felelős pozíciót, akik képesek méltóan képviselni és népszerűsíteni az ilyen társadalmak alapvető értékrendjét. Az volt az elképzelése, hogy – a világ minden tájáról toborozva oktatókat és hallgatókat – egy olyan egyedülálló intézményt hív életre, ahol olyan diákokat képeznek, akik a jövőben tudósként, szakemberként, politikusként vagy a civil társadalom vezetőiként hozzájárulhatnak az emberi jogokat és a jogállamiságot tiszteletben tartó, nyílt és demokratikus társadalmak létrejöttéhez.

A CEU alig több, mint 100 hallgatóval kezdte meg működését 1991-ben. A Prágában tanuló első évfolyamok hallgatói 20 különböző, elsősorban közép- és kelet-európai országból érkeztek. Az Egyetem 1993-ban költözött Budapestre.