Jelentkezési feltételek

Az alábbi felvételi követelmények a CEU Felvételi Eljárásrendjének részét képezik. Az egyes képzési egységek további követelményeket támaszthatnak a jelentkezők számára, így például speciális tanulmányi előmenetelt vagy nyelvi teszten elérendő minimum ponthatárt szabhatnak meg, amelyek meghaladhatják a CEU általános minimális felvételi követelményeit.

 

Követelmények a mesterképzésekre való jelentkezéshez

A jelentkezőknek rendelkezniük egy elismert egyetem vagy felsőoktatási intézmény alapfokú diplomájával, vagy olyan dokumentációt kell bemutatniuk, amely igazolja, hogy a CEU mesterképzésére való beiratkozást megelőzően ilyen diplomát fognak szerezni.

A csak az Amerikai Egyesült Államokban akkreditált egyéves mesterképzésre a CEU általában olyan hallgatókat vesz fel, akik négyéves képzést elismerő alapfokú diplomával rendelkeznek. Azok a jelentkezők, akik hároméves képzést végeztek el, kétéves, az amerikai és a magyarországi akkreditációval rendelkező mesterképzésekre nyerhetnek felvételt. Egyedi esetekben az Egyesült Államokban akkreditált egyéves képzésekre felvételt nyerhetnek hároméves BA fokozattal rendelkező jelentkezők is az adott tanszék ajánlása alapján, az egyetem általános rektorhelyettesének jóváhagyásával.

A CEU mesterképzéseire beiratkozott hallgatók nem iratkozhatnak be egyidejűleg más felsőoktatási intézményekbe, kivéve, ha hivatalos dokumentumokkal igazolják, hogy a másik intézmény hozzájárult, hogy a CEU-n folytatott tanulmányaik teljes időtartamára felfüggesszék az ottani tanulmányaikat. CEU-s tanulmányaik megkezdésekor a hallgatók kötelesek feltüntetni a beiratkozási lapjukon, ha egy másik intézménybe is beiratkoztak.

 

A doktori képzések felvételi követelményei

A jelentkezőknek egy elismert egyetem vagy felsőoktatási intézmény mester (vagy annak megfelelő) fokozatú diplomájával kell rendelkezniük valamely kapcsolódó tudományterületen, vagy olyan dokumentációt kell benyújtaniuk, amely igazolja, hogy ilyen diplomát fognak szerezni, mielőtt beiratkoznak a CEU doktori iskolájába

Kivételes esetekben a Kognitív Tudományok Tanszéke olyan jelentkezők felvételét is fontolóra veszi, akik csak BA fokozattal rendelkeznek, feltéve, hogy azt a fokozatot a kognitív tudományokhoz közel álló tudományterületen szerezték.
A CEU doktori képzéseire beiratkozott hallgatók nem iratkozhatnak be egyidejűleg más felsőoktatási intézményekbe. Erre vonatkozóan egy nyilatkozatot kell aláírniuk a CEU-s tanulmányaik megkezdésekor.

 

Nyelvi követelmények

A Közép-Európai Egyetem minden mester-, doktori és fokozatot nem adó képzésén az oktatás nyelve az angol.

A jelentkezők egy standard angol nyelvi teszten elért eredményeik bemutatásával kötelesek igazolni angol nyelvi jártasságukat.

Az angol anyanyelvű jelentkezők általában mentesülnek e követelmény alól.