A Közép-európai Egyetem az alábbi mesterképzési szakokat kínálta hallgatói számára. Utoljára a 2019/20-as tanévben indultak magyar akkreditációval rendelkező mesterszakok.

Közgazdasági elemző

Gazdaságelmélet és gazdaságelemzés specializáció
Globális piacok gazdaságpolitikája specializáció

További információ: econbusi@ceu.edu
Web: https://economics.ceu.edu/programs

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaság- és- pénzügy-matematikai elemzés alapképzési szak.

Meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: a gazdaságtudományok képzési területről az emberi erőforrások, a gazdálkodás és menedzsment, a kereskedelem és marketing, a nemzetközi gazdálkodás, a pénzügy és számvitel, a turizmus-vendéglátás, az üzleti szakoktató, az informatikai képzési területről a gazdaságinformatikus alapképzési szak.

Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, amelyeket az intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

  •  A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 80 kredit az alábbi területekről: - gazdaságtani és társadalomtudományi ismeretek (mikroökonómia, makroökonómia, közgazdaság, gazdálkodás) területéről 50 kredit; - módszertani ismeretek (matematika, statisztika, ökonometria, döntéstudomány és informatikai ismeretek) területéről 30 kredit.
  • A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján a felsorolt területeken legalább 50 kredittel rendelkezzen.

Történelem

Késő antik, medievisztika és reneszánsz tanulmányok specializáció
Összehasonlító történettudomány 1500-tól napjainkig specializáció

További információ: medstud@ceu.edu , history@ceu.edu
Web: http://history.ceu.edu , http://medievalstudies.ceu.edu

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a történelem alapképzési szak

Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: a bölcsészettudomány, a társadalomtudomány, a jogi képzési terület szakjai.

  •  A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok szerint szükséges minimális kreditek száma legalább 50 kredit a történelem alapképzési szak ismeretköreiből.

Kisebbségpolitika

További információ: nationalism@ceu.edu
Web: http://nationalism.ceu.edu

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a társadalomtudomány képzési területről a társadalmi tanulmányok, a szociológia, a szociális munka, a politikatudomány, a politológia, a kulturális antropológia és a szociálpedagógia alapképzési szak, valamint az ezeknek megfelelő, a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű szakok a bölcsészettudomány képzési területről a történelem alapképzési szak.

Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá:

  • a gazdaságtudományok képzési területről az alkalmazott közgazdaságtan, a bölcsészettudomány képzési területről a pedagógia, a pszichológia alapképzési szak, a szabad bölcsészet alapképzési szak filozófia specializációja, a pedagógusképzési terület alapképzési szakjai, a felsőoktatásról szóló 1993. LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű társadalomismeret, filozófia alapképzési szak.
  • A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok szerint szükséges minimális kreditek száma legalább 60 kredit: társadalomtudományi és közgazdasági elméleti és gyakorlati ismeretek (szociológia, pszichológia, filozófia, antropológia, politológia) területéről legalább 25 kredit; gazdasági és jogi ismeretek (közgazdaságtan, jogtudomány) területéről legalább 12 kredit; kommunikációs, kulturális, piac- és közvélemény-kutatási ismeretek területéről legalább 8 kredit; kutatás-módszertani ismeretek területéről legalább 15 kredit. A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató legalább 30 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

Filozófia

További információ: philosophy@ceu.edu
Web: http://philosophy.ceu.edu

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe:a szabad bölcsészet alapképzési szak.

Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá:

  • azok az alapképzési és mesterképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
  • A mesterképzésbe való belépéshez, a korábbi tanulmányok alapján szükséges minimális kreditek száma 30 kredit a filozófia, az esztétika vagy az etika területekről, továbbá a filozófiai álláspontok szabatos megfogalmazásának és továbbgondolásának képessége.

Politikatudomány

További információ: polsci@ceu.edu
Web: http://politicalscience.ceu.edu

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: társadalomtudomány képzési területről a politológia, a politikatudományok, a nemzetközi tanulmányok, a társadalmi tanulmányok, az államtudományi képzési területről az igazgatásszervező, a közigazgatás-szervező alapképzési szak.

Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: a társadalomtudomány képzési területről a kommunikáció- és médiatudomány, a kulturális antropológia, a szociológia, a gazdaságtudományok képzési területről az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés, közszolgálati, az emberi erőforrások, a nemzetközi gazdálkodás, a bölcsészettudomány képzési területről a történelem, a szabad bölcsészet, az andragógia, a közösségszervezés alapképzési szak;

Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

  • A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok alapján szükséges minimális kreditek száma legalább 60 kredit a politikatudomány, a politikai gondolkodás, a politikatörténet, a nemzetközi viszonyok elmélete, az Európa-tanulmányok, az alkotmánytan, a közigazgatástan, a közpolitika ismeretkörökből. A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján legalább 40 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

Társadalmi nemek tanulmánya

MATILDA: Nők és társadalmi nemek története specializáció
GEMMA: Nők és társadalmi nemek tanulmánya specializáció

További információ: gender@ceu.edu
Web: http://gender.ceu.edu

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a bölcsészettudomány, a társadalomtudomány, gazdaságtudományok, a jogi képzési terület alapképzési szakjai és az államtudományi képzési területről az igazgatásszervező a közigazgatás szervező, a nemzetközi igazgatási alapképzési szak.

Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

  • A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok alapján szükséges minimális kreditek száma legalább 60 kredit társadalomtudományi vagy bölcsészettudományi ismeretkörökből.

Közpolitika

További információ: mundusmapp@ceu.edu
Web: http://www.mundusmapp.org/ , http://spp.ceu.edu/erasmus-mundus-ma-public-policy

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a társadalomtudomány képzési területen: a nemzetközi tanulmányok, a politológia, a politikatudományok, a szociológia, a társadalmi tanulmányok, az államtudományi képzési területen az igazgatásszervező, a közigazgatás-szervező, a nemzetközi igazgatási alapképzési szak, a gazdaságtudományok képzési területen az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaság- és pénzügymatematikai elemzés, a gazdaságelemzés, a közszolgálati alapképzési szakok.

Meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető szakok: a társadalomtudomány, a jogi és a gazdaságtudományok képzési terület további alapképzési szakjai, valamint az államtudományi képzési területen az államtudományi és közigazgatási felsőoktatási terület szakjai, valamint a biztonság- és védelempolitikai, a nemzetbiztonsági, a védelmi igazgatási és a katonai vezetői alapképzési szakok. A jelentkező hallgatónak rendelkeznie kell legalább fél éves szakmai vagy kutatási tapasztalattal.

Környezetpolitika és menedzsment

További információ: envsci@ceu.edu
Web: http://envsci.ceu.edu

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe az agrár képzési területen a környezetgazdálkodási agrármérnöki, valamint a természetvédelmi mérnöki alapképzési szak.

Meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető szakok: államtudományi képzési terület államtudományi és közigazgatási felsőoktatási területének, az agrár, a társadalomtudomány, a jogi, a gazdaságtudományok, a műszaki, valamint a természettudomány képzési terület alapképzési szakjai. A jelentkezőnek rendelkeznie kell legalább egyéves szakmai tapasztalattal a környezetvédelem területén, melynek keretében legalább 1 hónapos (vagy 10 kredites) szakmai terepgyakorlat igazolása szükséges