Partneri együttműködések

A CEU számára a más egyetemekkel kialakított partneri kapcsolatok a nyílt társadalmi küldetés alapvető részét képezik. Világszerte számos intézménnyel és egyetemmel működünk együtt, így hallgatóink, oktatóink és kutatóink könnyebben hozzáférnek, és maguk is hozzájárulnak a legújabb tudományos eredményekhez.

Együttműködések a felsőoktatás területén

Annak érdekében, hogy minél változatosabb hátterű hallgatókat és az oktatókat érjünk el, valamint hogy biztosítani tudjuk a magas tudományos színvonalat, a CEU más egyetemekkel és felsőoktatási intézményekkel működik együtt.

A CEU aktív tagja az Európai Egyetemek Szövetségének (EUA) és az egyesült államokbeli Doktori Iskolák Tanácsának (CGS).

Hallgatóink több mint 80%-a nem Magyarországról származik. A CEU kifejezetten nemzetközi egyetem, ahova egész Európából és a világ számos pontjáról érkeznek diákjaink. Az egyetem kettős akkreditációja és rugalmas képzési struktúrája rendkívül sokféle oktatási hátterű hallgató számára teszi elérhetővé a magas színvonalú mester- és doktori képzéseket.

Erasmus Mundus program

Az Erasmus Mundus program 2005 óta gyakorol jelentős hatást a mesterfokú képzésre, és jelent vonzerőt a felvételizők számára. A program világszerte ösztöndíjat kínál olyan hallgatók számára, akik szívesen tanulnának Európa különböző városaiban. A résztvevő országoknak egy három vagy négy egyetemből álló konzorciumot kell alakítaniuk, hogy együtt kidolgozzanak és magvalósítsanak egy új mester vagy doktori szintű képzési programot. Ezen  képzések révén a CEU tartós együttműködéseket alakított ki kiemelkedő európai egyetemekkel, és sikeresen integrálódott a magyar felsőoktatásba is. Egyetemünk három, 2005-ben, illetve 2006-ban induló Erasmus Mundus mesterképzéssel vesz részt a programban. Ezek sikerét jól mutatja, hogy egy második ötéves időszakra is támogatást nyertek.

Marie Curie program

A Marie Curie doktori program pénzügyi támogatást nyújt együttműködésen alapuló kutatási projektek számára. Ösztöndíjat kínál a programban részt vevő doktori és posztdoktori hallgatóknak, illetve támogatást nyújt a kutatócsoportok többi  tagjának rövid utazások, találkozók és műhelyfoglalkozások lebonyolításához. A résztvevőknek minimum három európai, vagy társult országbeli intézmény közül legalább két partnerintézménynél kell időt tölteniük. Egyetemünk három ilyen programot kínál. Ezek számos doktori hallgatónak és posztdoktori kutatónak nyújtnak ösztöndíjat és kutatási lehetőséget különböző kutatóközpontokban és a CEU Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetében (IAS).

Együttműködési megállapodások

Az egyes külső finanszírozású programok által koordinált nemzetközi együttműködéseken túlmenően a CEU számos magyar és nemzetközi egyetemmel és intézménnyel áll kapcsolatban.  Ezen együttműködés célja a közösen kidolgozott kutatási és oktatási projektek mellett az oktatói és hallgatói csereprogram ösztönzése. Az intézményszintű kapcsolatokat kölcsönösen aláírt együttműködési megállapodás teszi hivatalosan elismertté.

A megállapodások fajtái:

• Egyetértési megállapodás: maximum 3 évre szóló, intézményi szintű, általános és formális megállapodás

• Kétoldalú megállapodás: aláírása általában két szakaszban történik. Először egy ún. szándéknyilatkozat készül, mely maximum 1 éves időtartamra szól, és amelyben a felek megállapodnak a mobilitás megszervezéséről. Ezt követően kerül sor az ún. együttműködési megállapodás aláírására, amelyben konkrét és részletes vállalások szerepelnek az együttműködéssel és a mobilitással kapcsolatban.

A kétoldalú megállapodás keretein belül az alábbi tevékenységek lehetségesek:

• kölcsönösen előnyös akadémiai programok és kurzusok, csereprogramok oktatók és kutatói asszisztensek számára, főként oktatási céllal

• tanulmányi és kutatási célú hallgatói csereprogramok

• kölcsönös segítségnyújtás a vendégoktatók és –hallgatók számára

• dokumentáció, pedagógiai információ és kutatási anyagok cseréje

Magyarországon

A CEU-nak együttműködési megállapodása van az alábbi magyarországi egyetemekkel és kutatóintézetekkel.

Andrássy Egyetem, Budapest, Magyarország (AUB) – Együttműködési megállapodás a CEU alábbi létesítményeivel: Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék, Jogi Tanulmányok Tanszék, Történelem Tanszék, Nacionalizmus Tanulmányok Tanszék és a CEU Felsőbbszintű Tanulmányok Intézet (IAS) http://www.andrassyuni.eu/

Eötvös Loránd Tudomány Egyetem (ELTE) – UNESCO Kisebbségi Program – Hallgatói csereprogram a CEU Nacionalizmus TanulmányokTanszékével

 http://www.tatk.elte.hu/studies/1813-elte-unesco-minority-studies-master-program

Emberi Jogi Információs és Dokumentációs Központ (INDOK) – Európai mesterképzés az emberi jogok és a demokrácia területén (E.MA); a hallgatók a CEU Jogi Tanulmányok Tanszékén hallgatnak tárgyakat www.indok.hu

Külügyi és Külgazdasági Intézet (volt Magyar Külügyi Intézet ) – Európai Kutatóközpont – Akadémiai együttműködés (közös projektek, alkalmazások, tevékenységek, cikkek, események, kutatói hálózatok kiépítése, helyiségek bérbeadása, egymás kölcsönös támogatása) a CEU Európai Szomszédsági Tanulmányok Központjával (CENS) http://www.hiia.hu/

MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, Jogtudományi Intézet (MTA TK JTI) – Általános egyetértési megállapodás a CEU Jogi Tanulmányok Tanszékével 

http://jog.tk.mta.hu/en

Budapesti Műszaki Egyetem (BME) Matematika Intézete és a Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézete (MTA SZTAKI) – Együttműködési megállapodás hallgatói csereprogramról, kihelyezett oktatókról és tanácsadókról, közös kutatási projektekről, közös rendezvényekről, könyvtári erőforrások megosztásáról a CEU Matematika és Alkalmazásai Tanszékével 

http://www.math.bme.hu/http://www.sztaki.hu/

Szegedi Egyetem – Kulturális örökség mesterszak (kurzusok közös oktatása, közös projektek, nyári egyetem, szakmai gyakorlat modulok a képzésben részt vevő hallgatók számára) a CEU Interdiszciplináris Történelmi Tanulmányok Iskolájával https://www.u-szeged.hu

Európában

A CEU számos európai egyetemmel és szervezettel dolgozik együtt, így változatos tudományos csereprogramokat kínál.   

A világban

A CEU számos tudományterületen ápol partneri viszonyt egyetemekkel és intézetekkel világszerte.

Kétoldalú Erasmus megállapodások

A kétoldalú Erasmus megállapodások fontos szerepet játszanak a CEU életében. Az egyetem tanszékeinek több mint 100 érvényes Erasmus megállapodása van partneregyetemekkel valamennyi európai országban. Tekintettel arra, hogy egyetemünk nem kínál alapképzést, a mobilitás célcsoportját a második és a harmadik ciklusban járó hallgatók, valamint az oktatók és az adminisztratív dolgozók alkotják.

Partneri társulások

A CEU az alábbi felsőoktatáshoz kapcsolódó társulások tagja: