Partneri együttműködések

Az Egyetem számára a más egyetemekkel kialakított partneri kapcsolatok a nyílt társadalmi küldetés alapvető részét képezik. Világszerte számos intézménnyel és egyetemmel működünk együtt, így hallgatóink, oktatóink és kutatóink könnyebben hozzáférnek, és maguk is hozzájárulnak a legújabb tudományos eredményekhez.

 

Együttműködések a felsőoktatás területén

Annak érdekében, hogy minél változatosabb hátterű hallgatókat és oktatókat érjünk el, valamint hogy biztosítani tudjuk a magas tudományos színvonalat, az Egyetem más egyetemekkel és felsőoktatási intézményekkel működik együtt.

 

A CEU aktív tagja az Európai Egyetemek Szövetségének (European University Association - EUA) és tagja az egyesült államokbeli Doktori Iskolák Tanácsának (Council of Graduate Schools - CGS).

 

Hallgatóink több mint 80%-a nem Magyarországról származik. Az Egyetem közössége kifejezetten nemzetközi, egész Európából és a világ számos pontjáról érkeznek diákok. Az egyetem hármas akkreditációja és rugalmas képzési struktúrája rendkívül sokféle oktatási hátterű hallgató számára teszi elérhetővé a magas színvonalú alap-, mesterfokú és doktori képzéseket.

 

OSUN Nyílt Társadalom Egyetemi Hálózat („Open Society University Network”)

Az OSUN célja az oktatás és a kutatás integrációja felsőoktatási intézmények között szerte a világban. Oktatási hálózati kurzusokat, illetve közös képzési programokat biztosít, valamint különböző országokból rendszeresen összehoz diákokat és oktatókat személyes és online konzultációkra. A hálózat célja, hogy elérje azokat a diákokat, akiknek erre a legnagyobb szükségük van, illetve elősegítse a nyílt társadalom értékeit. További információ: https://opensocietyuniversitynetwork.org

 

CIVICA Európai Társadalomtudományi Egyetemek Szövetsége

A társadalomtudományok, bölcsészettudományok, üzleti menedzsment és közpolitika terén vezető európai felsőoktatási intézmények összefogásával a CIVICA 38 000 európai és a világ más tájairól érkező diákot, 7 000 oktatót és 3 000 egyetemi adminisztrátort köt össze. A CIVICA egyetemközi kampusza a kulturális, nyelvi és nemzeti határokon átívelve kapcsolatot teremt a társadalmak között az oktatás, a tanulás, a kutatás és az innováció területén. További információ: https://www.civica.eu

 

Erasmus Mundus program

Az Erasmus Mundus program 2005 óta gyakorol jelentős hatást a mesterfokú képzésre, és jelent vonzerőt a felvételizők számára. A program világszerte ösztöndíjat kínál olyan hallgatók számára, akik szívesen tanulnának Európa különböző városaiban. A résztvevő országoknak egy három vagy négy egyetemből álló konzorciumot kell alakítaniuk, hogy együtt kidolgozzanak és magvalósítsanak egy új mester vagy doktori szintű képzési programot. Ezen képzések révén az Egyetem tartós együttműködéseket alakított ki kiemelkedő európai egyetemekkel, és sikeresen integrálódott a magyar felsőoktatásba is. Egyetemünk négy Erasmus Mundus mesterképzéssel vesz részt a programban. 

 

Marie Curie program

A Marie Curie doktori program pénzügyi támogatást nyújt együttműködésen alapuló kutatási projektek számára. Ösztöndíjat kínál a programban részt vevő doktori és posztdoktori hallgatóknak, illetve támogatást nyújt a kutatócsoportok többi tagjának rövid utazások, találkozók és műhelyfoglalkozások lebonyolításához. A résztvevőknek minimum három európai, vagy társult országbeli intézmény közül legalább két partnerintézménynél kell időt tölteniük. Egyetemünk három ilyen programot kínál. Ezek számos doktori hallgatónak és posztdoktori kutatónak nyújtnak ösztöndíjat és kutatási lehetőséget különböző kutatóközpontokban és a CEU Felsőfokú Tanulmányok Intézetében (IAS). Részletek: https://www.ceu.edu/partnerships/marie-curie

 

Kétoldalú Erasmus mobilitási megállapodások

A kétoldalú Erasmus mobilitási megállapodások fontos szerepet játszanak Egyetemünk életében. Az Egyetem tanszékeinek több mint 100 érvényes Erasmus megállapodása van partneregyetemekkel számos európai és néhány Európán kívüli országban. Az Erasmus mobilitási program célcsoportját elsősorban a hallgatók alkotják, azonban az oktatók és az adminisztratív dolgozók is pályázhatnak tapasztalatszerzés, tudáscsere céljából történő mobilitások támogatására.

 

Együttműködési megállapodások

Az egyes külső finanszírozású programok által koordinált nemzetközi együttműködéseken túlmenően az Egyetem számos magyar és nemzetközi egyetemmel és intézménnyel áll kapcsolatban. Ezen együttműködés célja a közösen kidolgozott kutatási és oktatási projektek mellett az oktatói és hallgatói csereprogram ösztönzése. Az intézményszintű kapcsolatokat kölcsönösen aláírt együttműködési megállapodás teszi hivatalosan elismertté.

 

A megállapodások fajtái:

• Egyetértési megállapodás: általában 3 évre szóló, intézményi szintű, általános és formális megállapodás

• Kétoldalú megállapodás: aláírása általában két szakaszban történik. Először egy ún. szándéknyilatkozat készül, mely maximum 1 éves időtartamra szól, és amelyben a felek megállapodnak a mobilitás megszervezéséről. Ezt követően kerül sor az ún. együttműködési megállapodás aláírására, amelyben konkrét és részletes vállalások szerepelnek az együttműködéssel és a mobilitással kapcsolatban.

A kétoldalú megállapodás keretein belül az alábbi tevékenységek lehetségesek:

• kölcsönösen előnyös akadémiai programok és kurzusok, csereprogramok oktatók és kutatói asszisztensek számára, főként oktatási céllal

• tanulmányi és kutatási célú hallgatói csereprogramok

• kölcsönös segítségnyújtás a vendégoktatók és –hallgatók számára

• dokumentáció, pedagógiai információ és kutatási anyagok cseréje Magyarországon

 

A CEU az alábbi magyarországi egyetemekkel és kutatóintézetekkel írt alá Együttműködési Megállapodást:

Andrássy Egyetem, Budapest, Magyarország (AUB) – Együttműködési megállapodás az Egyetem alábbi létesítményeivel: Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék, Jogi Tanulmányok Tanszék, Történelem Tanszék, Nacionalizmus Tanulmányok Tanszék és Felsőbbszintű Tanulmányok Intézet (IAS) http://www.andrassyuni.eu/

Eötvös Loránd Tudomány Egyetem (ELTE) – UNESCO Kisebbségi Program – Hallgatói csereprogram a Nacionalizmus Tanulmányok Tanszékkel

http://www.tatk.elte.hu/studies/1813-elte-unesco-minority-studies-master-program

Emberi Jogi Információs és Dokumentációs Központ (INDOK) – Európai mesterképzés az emberi jogok és a demokrácia területén (E.MA); a hallgatók a Jogi Tanulmányok Tanszéken hallgatnak tárgyakat www.indok.hu

MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, Jogtudományi Intézet (MTA TK JTI) – Általános egyetértési megállapodás a Jogi Tanulmányok Tanszékkel 

http://jog.tk.mta.hu/en

Budapesti Műszaki Egyetem (BME) Matematika Intézete és a Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézete (MTA SZTAKI) – Együttműködési megállapodás hallgatói csereprogramról, kihelyezett oktatókról és tanácsadókról, közös kutatási projektekről, közös rendezvényekről, könyvtári erőforrások megosztásáról a Matematika és Alkalmazásai Tanszékkel 

http://www.math.bme.hu/http://www.sztaki.hu/

Szegedi Egyetem – Kulturális örökség mesterszak (kurzusok közös oktatása, közös projektek, nyári egyetem, szakmai gyakorlat modulok a képzésben részt vevő hallgatók számára) a Interdiszciplináris Történelmi Tanulmányok Iskolával https://www.u-szeged.hu

Partnerek listája:

Egyetemünk számos tudományterületen ápol partneri viszonyt egyetemekkel és intézetekkel Európában és az egész világon.

Együttműködési megállapodások, GTFP partnerek, Erasmus Partnerek, Ösztöndíj-program partnerek, Közös tanulmányi programpartnerek, Kutatási Intézményi partnerek és Partneri társulások kategóriák alá sorolva láthatják az intézményeket az alábbi térképen: https://www.ceu.edu/partnerships