Szakkollégiumok

A Közép-Európai Egyetem lehetőséget biztosít a magyarországi tudományegyetemek társadalomtudományi szakkollégiumainak, hogy felsőbb évfolyamos hallgatóik korlátozott számú kreditet felvehessenek egyetemünkön. Ezt a lehetőséget félévenként 25 hallgatónak biztosítjuk, akik egyenként maximum 2 (CEU) kreditet vehetnek fel. Ez akadémiai évre vetítve 50 hallgatót és maximum 100 akadémiai kreditet jelent. Túljelentkezés esetén a jelentkezők felkészültsége alapján döntünk. Tanrendünk és specializációink ismeretében a hallgatókat az egyes szakkollégiumok választják ki. A szakkollégiumi jelentkezéseket minden évben június végén, illetve október végén várjuk.

További információ:https://www.ceu.edu/academics/non-degree/szakkollegium

Egyetemünknek a következő szakkollégiumokkal van kapcsolata: