A CEU elítéli a Társadalmi nemek tanulmánya programok elleni támadást

August 16, 2018

Budapest, 2018. augusztus 16. — A CEU elítéli a Társadalmi nemek tanulmánya programok elleni szakmai szempontokat figyelmen kívül hagyó támadásokat. Több mint egy évizede tanítjuk egyetemünkön ezt a nemzetközileg elismert tudományterületet. Végzett hallgatóinkra kiváló elhelyezkedési lehetőségek várnak. A társadalmilag hasznos, a gazdaság és a tudományos világ által egyaránt megbecsült tudást adó programok ellehetetlenítése károkat okozna Magyarországnak és korlátozná a tanszabadságot. A CEU elkötelezett a Társadalmi nemek tanulmánya program tanítása mellett.

Az alábbiakban közöljük a 42294/2018. iktatási számú előterjesztés CEU általi véleményezését, amelyet az egyetem augusztus 7-én küldött a Magyar Rektori Konferenciának:

Az EMMI és az Igazságügyi Minisztérium 42294/2018. iktatási számú előterjesztésének,
azon belül a Társadalmi nemek tanulmánya mesterszak tervezett megszüntetésének,
a véleményezése

Ezen levelünkkel megdöbbenésünket fejezzük ki az “Egyes oktatási tárgyú rendeletek módosításáról” című rendelettervezet azon pontjával kapcsolatban, amely a Társadalmi Nemek Tudománya elnevezésű mesterszakos képzés megszűntetését célozza (2. melléklet a 42294/2018. számú kormány-előterjesztéshez.), mindenféle előzmény vagy ok megnevezése nélkül.

A társadalmi nemek tudomány multidiszciplináris, nemzetközileg jegyzett és új tudást létrehozó tudományterület. Az Egyesült Államok és az Európai Unió szinte minden kiváló minősítésű egyetemén létezik „Társadalmi nemek tudománya” témájú program vagy szak. A tudományág fontos társadalmi (pl. demográfiai) kérdésekre világít rá, illetve ezeket tanítja a diákoknak. Emellett történelmi, antropológiai, irodalmi, filozófiai, kulturális elemzéseket végez, melyek a civilizációnkról szóló tudásunkat mélyítik.

A társadalmi nemek szak törlése jelentős csapás lenne egyetemünknek, sértené a magyar felsőoktatás érdekeit, nemzetközi erőforrásoktól fosztaná meg a magyar oktatókat és kutatókat és rosszat tenne Magyarország jóhírének.

A KEE-n egy évtizede folyik a nők helyzetének és a társadalmi nemeknek az oktatása. Az előterjesztésben tévesen szerepel, hogy az egyetem évente 1-4 diákot vett fel az adott programra. Valójában közel kétszázan iratkoztak már be, ez évente átlagosan 16 hallgatót jelent és jelentős a túljelentkezés. A képzés indítása óta 129-en szereztek magyar diplomát ezen a területen. Végzett diákjainkra nemzetközi és hazai álláshelyek várnak, ahol szakértelmüket hasznosítani tudják. Lemorzsolódás gyakorlatilag nincs.

A KEE-n folyó tanítás fontos jellemzője, hogy jelentős részben nemzetközi konzorcium (közös képzés) keretében zajlik. Pontosabban a MATILDA programot négy egyetem működteti, az Universität Wien, a Université Lumière Lyon 2, a Sofia University St. Kliment Ohridski és a Közép-európai Egyetem. A GEMMA nyolc egyetem együttműködésén alapszik, ezek, a KEE-n kívül, a következők: University of Lódź, University of Granada, University of Bologna, University of Hull, University of York, University of Oviedo. Amennyiben Magyarországon megszűnne a társadalmi nemek tanulmányának oktatása, ez kihatással lenne mindezen egyetemekre és véget vetne e nemzetközi kapcsolatoknak, pedig e kapcsolatok közvetlenül és közvetve is szolgálják a magyar tudomány és más magyar kutatók érdekeit. Amennyiben megszűnne a szak Magyarország jelentős európai kutatási és oktatási támogatást is elveszítene.

Az Erasmus Mundus programok ellehetetlenítése érintené az Európai Unió oktatási célkitűzéseit is. Az európai partnerek és az EU illetékes szervei más meglevő megállapodásokat is felülvizsgálhatnak, amennyiben azt tapasztalják, hogy a magyar egyetemek nem megbízható partnerek, illetve, hogy Magyarországon nem garantált az oktatás szabadsága.
A MAB már értékelte az adott szakot tudományos szempontból, valamint megvizsgálta az egyetemen folyó konkrét programok szakmai színvonalát. Amennyiben a rendelet figyelmen kívül hagyná az illetékes szakemberek értékelését (melyet az EMMI még két évvel ezelőtt is megerősített), az azt az üzenetet hordozná, hogy Magyarországon az ideológiai-politikai szempontok felülírják a tanszabadság elvét. A felsőoktatásba való durva beavatkozás rendeleti úton, komoly elemzés és konzultáció nélkül megszűntetni egy egyetemi szakot.

A szakot nem csak a tudományos közélet értékeli nagyra, hanem a gazdasági szféra is, mivel az Európai Unióban fontos szerepe van az esélyegyenlőségek biztosításának, és a nagy vállalatok is egyre inkább gazdaságosnak és céljaikkal megegyezőnek ítélik a nemi egyenlőség megteremtését.

Mindezek alapján a lehető leghatározottabban hibásnak tekintjük a tervezett lépést, amely nemcsak a tanszabadságot sértené, hanem egy hasznos és nemzetközileg elismert tanítási és kutatási terület magyarországi ellehetetlenítését is jelentené.

Budapest, 2018. augusztus 7.

Dr. Enyedi Zsolt Dr. Fodor Éva
rektorhelyettes rektorhelyettes